Riksdagsledamot Sandra Bergqvist utsedd till representant i Södra Finlands delegation

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist har utsetts till representant för Egentliga Finland till Södra Finlands delegation. Delegationen ska fungera som samarbets- och intressebevakningsorgan för landskapen i Södra Finland och representanterna för Egentliga Finland utsågs på landskapsstyrelsens möte på måndag

– Det känns väldigt inspirerande att få föra fram Egentliga Finlands intressen i ett större sammanhang och med gemensamma krafter kunna påverka kommande regeringsprogram. Landskapen i södra Finland måste bli bättre på att samarbeta för att uppnå resultat, säger Bergqvist.

Samarbetet mellan Södra Finlands fem landskap, Nyland, Egentliga Finland,​ Päijänne-Tavastland,​ Kymmenedalen och Södra Karelen, etablerades under år 2022. Södra Finlands delegation ska utöka samarbetet ytterligare.

– När det gäller större projekt tävlar vi inte med andra delar av Finland, utan med andra delar av Europa. Jag ser stor potential i att landskapen tillsammans arbetar för att bland annat kunna få mera EU-finansiering också till södra delarna av vårt land. Vi måste helt enkelt bli betydligt bättre på att prioritera och använda våra resurser på ett smart sätt, säger Bergqvist.

Landskapsstyrelsen har utsett följande representanter för Egentliga Finland till Södra Finlands delegation: Ville Valkonen,​ riksdagsledamot,​ landskapsstyrelsens ordförande (Saml), Eeva-​Johanna Eloranta,​ riksdagsledamot,​ landskapsstyrelsens vice ordförande (SDP), Pekka Kuusisto,​ landskapsstyrelsens vice ordförande (C), Vilhelm Junnila,​ riksdagsledamot (Sannf), Sandra Bergqvist,​ riksdagsledamot (SFP) och Kari Häkämies,​ landskapsdirektör.

Norrback & Rehn-Kivi: Steget framåt för reformen av den sociala tryggheten

I enlighet med regeringsprogrammet har regering inlett ett arbete för att reformera den sociala tryggheten i vårt land. Reformen sträcker sig över två valperioder, och det inledande arbetet, som påbörjades år 2020, har beretts på forskningsbasis av en parlamentarisk kommitté. Kommitteen presenterade idag under ett presstillfälle sitt betänkande och på plats var riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), som tillsammans med riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP), representerat Svenska Riksdagsgruppen i den parlamentarisk kommittén.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Långsiktigt arbete behövs för att stärka jämställdheten

Riksdagen har idag (1.2) behandlat statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken i responsdebatt. I redogörelsen fastställs statsrådets jämställdhetspolitik genom sju långsiktiga mål för både den nationella och internationella jämställdhetspolitiken. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist har lett arbetet med att färdigställa redogörelsen och gläds åt att behandlingen av redogörelsen kommit så här långt.

Läs följande artikel