Runa Ismark utsedd till verksamhetsledare för SFP i Helsingfors

Runa Ismark har utsetts till tillförordnad verksamhetsledare för SFP i Helsingfors. Ismark är ansvarig för kretsens verksamhet och förberedelser inför riksdagsvalet i april. Ismark inledde sitt arbete 12.9.2022.

Ismark är pedagogie magister och har fungerat som lärare i Helsingfors och Esbo

– Jag har varit aktiv inom partiet i olika roller i närmare 20 år och är bekant med fältet genom mina förtroendeuppdrag. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans för att kretsen ska vara framgångsrik i riksdagsvalet 2023, säger Ismark.

Ismark vikarierar ordinarie verksamhetsledare Anna Strömberg under hennes föräldraledighet.

Henriksson och Blomqvist: Välfärdsområdenas finansiering blir rättvisare

Regeringen har idag skickat på utlåtanderunda ett utkast till ändring av finansieringslagen för välfärdsområdena. Ändringen av den s.k. övergångsutjämningen betyder i praktiken att välfärdsområdenas finansiering bli mer rättvis mellan de olika områdena. SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist är nöjda att denna ändring som SFP länge drivit inom regeringen nu förverkligas.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Finland ska vara diskrimineringsfritt och jämlikt

Riksdagen har idag (14.9) diskuterat den jämställdhetspolitiska redogörelsen i remissdebatt. Redogörelsen har färdigställts under ledning av ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.

Läs följande artikel