SFP efterlyser rättvis behandling av alla som drabbats av narkolepsi

Det behövs en rättvis behandling av alla. Det är inte patientens fel om det har brustit i början av vårdkedjan.

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, och de övriga ledamöterna i Svenska riksdagsgruppen vill veta vad regeringen tänker göra för att hjälpa alla dem som drabbats av narkolepsi som en följd av Pandemrix-vaccinet som gavs åt speciellt barn och unga under år 2009 för att skydda mot svininfluensa.

– Ingen borde bli satt i en ojämlik situation bara för att hälsostationen inte har kunnat känna igen symptomen för narkolepsi tillräckligt tidigt, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

– Det behövs en rättvis behandling av alla. Det är inte patientens fel om det har brustit i början av vårdkedjan, påtalar Henriksson.

Läkemedelsskadeförsäkringspoolen har gett avslag på ansökan om ersättningar för att symptomen inte har uppkommit inom två år efter vaccinationen. Många drabbade har uppgett att bashälsovården inte har kunnat diagnostisera sjukdomen och därför kan det ha gått två år innan barnen har fått rätt diagnos och vård.

Enligt uppgifter i massmedia har 47 människor fått avslag på sina ansökningar om ersättning.

– SFP vill se en rättvis ersättningspolitik, säger Henriksson.

Hon och de övriga SFP-riksdagsledamöterna frågar nu i ett skriftligt spörsmål vad regeringen tänker göra för att förbättra situationen för de personer som har insjuknat i narkolepsi och som har fått avslag på sina ansökningar om ersättning.

Adlercreutz: Ministeriet saknar förståelse för mögelskoleproblem

I ett skriftligt spörsmål föreslår Anders Adlercreutz, SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande, att man borde se över linjedragningarna så, att kommuner inte skulle se sig tvungna att göra dåliga och kortsiktiga på grund av kriskommunsförfarande.

Läs föregående artikel

Adlercreutz och Torsti: En grundlig utvärdering av asylprocessen behövs

Vi behöver en extern, oberoende utredning av Migrationsverkets verksamhet och processer.

Läs följande artikel