SFP i Åboland: Skärgårdens livskraft måste tryggas!

Sfp i Åboland ser med oro på de olika beslut och förslag till beslut som på den senaste tiden fattats och lagts fram av myndigheterna ifråga om skärgårdens förbindelser och livsvillkor.

SFP uppmanar till ett öppnare beslutsfattande och en aktiv dialog mellan förvaltningen och skärgårdsborna. Beslutsförslag borde aktivare diskuteras med dem de berör innan det dyker upp grävskopor vid aktivt använda bryggor.

– Det är ändå otroligt fint att se den styrka medborgaraktivismen för med sig och att skärgårdsborna orkar stå på sig. När nu riksdagsledamot Stefan Wallin i november besöker trafik- och kommunminister Risikko tillsammans med Pargas stads delegation, kommer jag att delta med budskapet att förvaltningen måste bli mera lyhörd om skärgårdens livskraft skall tryggas på sikt, säger kretsordförande Michael Oksanen.

 SFP i Åboland är också särskilt bekymrad över att det i det nu aktuella utkastet till landsbygdsfinansieringsförordning helt saknas en formulering om skärgårdsstatus. Det vore viktigt att genom en skrivning trygga möjligheten till ett tillägg på landsbygdens företagsstöd i de fall då verksamhetsplatsen saknar en fast vägförbindelse.

 – Det innebär ofrånkomligen extra kostnader att verka på holmar utan fast förbindelse. Vi anser att det är viktigt att detta beaktas nu då förordningen är under beredning, konstaterar Oksanen.  

 

Mera information: 

Michael Oksanen, ordförande, SFP i Åboland, tfn 0400 795 235

 

 

ILO-ratificeringen tog stort steg framåt

Regeringen har under justitieminister Anna-Maja Henrikssons ledning under hösten förhandlat med Sametinget kring hur ILO konvention 169 ska ratificeras i Finland.

Läs föregående artikel

Marcus Rantala: Helsingfors står inför stora utmaningar

Tiderna är tuffa och osäkerheten stor när Helsingfors budget för kommande år har uppgjorts.

Läs följande artikel