SFP i Helsingfors: SFP vill utreda tunneln

Det är dumt att inte utreda en s.k. underjordisk uppsamlingsgata under Helsingfors centrum, anser SFP:s kretsstyrelse och stadsfullmäktigegrupp. Med förbindelsetunnlar också från och till färjorna i Västra hamnen, på Skatudden och vid Olympiakajen skulle tunneln avlasta gatorna i centrum och skapa en större fotgängarvänlig zon med fungerande kollektivtrafik.

SFP beklagar den socialdemokratiska fullmäktigegruppens förhastade beslut att skjuta planen i sank utan att invänta den tänkta utredningen av miljö- och trafikkonsekvenser och särskilt finansieringen.

Finansieringen av det tänkta miljardprojektet är onekligen utmanande. Själva investeringen kan enligt SFP skötas bara med hjälp av ett s.k. public-private-koncept, med medverkan av Helsingfors stad, statsmakten och privata investerare. Sedan skulle användarna betala en liten avgift som skulle täcka en del av investerings-och driftskostnaderna.

Avgifterna kunde ersätta de tänkta vägtullarna, och dessutom vid behov kombineras med avgifterna för parkering under jord. Särskilt för långtradare skulle bruket av tunneln göras obligatoriskt, men också för annan trafik direkt till och från färjorna, anser SFP. Partiet vill inte flytta passagerarfärjorna till Nordsjö, de hör till stadsbilden i centrum.

Tunneln kunde lösa problemen med trafikstockningarna särskilt på Busholmen, Skatudden och Södra kajen, men också i andra delar av staden såsom Ärtholmen. SFP vill påminna om att de flesta större städer i världen har tunnlar under centrum för att lätta på trafiktrycket på gatunivå. Varför skulle Helsingfors, på en udde, vara ett undantag?

SFP:s Helsingforskrets och stadsfullmäktigegrupp hoppas att socialdemokraternas nej till tunneln inte är definitivt, utan att förhandlingar kan föras mellan partierna om en grundlig utredning.

Blomqvist: Det behövs framtidsinvesteringar

- För att ett samhälle ska vara verkligt framgångsrikt krävs investeringar i framtiden. Satsningar på utbildning och speciellt forskning och innovation stärker vårt samhälle och ger oss bättre förutsättningar att tackla de utmaningar, som vi står inför. Regeringens satsningar på människors kunnande är därför välkomna, säger ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

Strand i riksdagens interpellationsdebatt: Viktiga satsningar på kunnande och utbildning

– Jag är förvånad hur mycket pessimism som oppositionens interpellationstext andas.

Läs följande artikel