SFP i Lovisa: Ett valprogram präglat av optimism

SFP i Lovisa går till val med ett program genomsyrat av optimism och framtidstro. Den gångna valperioden har varit tung, inte minst ekonomiskt. Många stora investeringar och minskade intäkter har ansträngt stadens ekonomi och tvingat beslutsfattarna till smärtsamma inbesparingar.

SFP i Lovisa vill nu se framåt, och betonar i sitt program vikten av att stärka de faktorer som bidrar till en positiv utveckling. Det gångna pandemiåret har framhävt småstadens fördelar och gett oss större dragningskraft, något som får ytterligare skjuts av Bostadsmässan 2023. Pengarna ska snurra lokalt, och Lovisa ska bli landets företagarvänligaste stad. Trivseln har vi redan, men endast om ekonomin är god kan staden erbjuda den service invånarna vill ha.

SFP i Lovisa vill att Lovisa också i fortsättningen ska vara en stad av livskraftiga byar. Det förutsätter att servicen finns kvar, och att kommunikationerna fungerar. Vården ska finnas nära oss: bashälsovården i Lovisa och den mer krävande vården i Borgå sjukhus, som ska utvecklas, inte avvecklas.

Lovisa har redan gjort sig känd som en hållbar stad, med kunnande ifråga om att bevara gammalt, bygga i trä och producera hälsosam närmat – allt sådant vi ska bli ännu bättre på. Samhörigheten i vår stad är stark, och tillsammans gör vi den ännu bättre.

Hela programmet och alla kandidater finns under https://kommunalval.sfp.fi/valkrets/nyland/lovisa/

 

Hanna Lönnfors ny kretsordförande för SFP i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till digitalt kretsmöte lördagen den 8 maj. Kretsmötet valde Hanna Lönnfors till ny kretsordförande. Lönnfors är född och uppvuxen i Pernå, Lovisa, bosatt i Borgå och arbetar som ämneslärare och vice rektor i Sibbo. Lönnfors är fullmäktigeledamot i Borgå och har tidigare fungerat som vice ordförande för SFP i Nyland. Därtill är hon lokalavdelningsordförande för SFP i Västra Borgå.

Läs föregående artikel

Ollikainen och Bergqvist: Pensionkassan Viabeks konkurs stort hot för lokala bränslehandlare

Hundratals bränslehandlares verksamhet är i stor fara till följd av att bränslehandlarnas pensionskassa Viabek konkurs 2018. Kassans medlemmar har i samband med indrivningen kommit att beröras av stora tilläggsräkningar vilket i sin tur hotar att leda en konkursvåg och sätta närmare 500 arbetsplatser i fara.

Läs följande artikel