SFP i Nykarleby går till val med rekordlång och mångsidig lista

Svenska folkpartiet i Nykarleby nominerade på söndag kväll fem nya kandidater och går därmed till kommunalval med totalt 38 kandidater, det största antalet SFP-kandidater i Nykarleby på hela 2000-talet.

En av de som nominerades på söndag kväll är SFP bukettens yngsta kandidat, 18-åriga Aurora Löija, som hinner fylla 19 innan valdagen 13 juni. Löija är abiturient från Topeliusgymnasiet och väntar just nu på resultaten från studentskrivningarna.

– Jag planerar studera statsvetenskap eller juridik och flyttar sannolikt till Helsingfors till hösten. Men hemstaden är hemstaden och jag vill engagera mig politiskt här. Jag hoppas kunna jobba för att Nykarleby ska vara en stad som vi studerande känner att vi vill återvända till, säger Löija.

Totalt sex av SFP-kandidaterna är under 30 år. Åldersfördelningen är jämn, medelåldern är 45 år och kandidaterna är födda på sju olika årtionden – alla årtionden mellan 1940-talet och 2000-talet är representerade. De stora åldersklasserna representeras av Bengt Jansson som ställer upp i sitt tredje kommunalval.

– Jag vill att det ska vara ordning och reda i Nykarleby. Politiskt, finansiellt och när vi ser på hur det ser ut här. Vi ska vara småstad som bäst och det ska synas, säger Jansson som under den gångna fullmäktigeperioden bidraget till ordningen bland annat genom att initiera bygget av Ljusparken intill Nykarleby Kraftverk.

SFP-kandidaterna representerar mångfald förutom då det gäller ålder även ursprung och modersmål. Kandidaterna har totalt sex olika modersmål: svenska, finska, arabiska, vietnamesiska, isländska och ukrainska. Kvinnornas andel av kandidaterna är 45 procent.

 

Bild:: Äldst och yngst. Bengt Jansson är den äldsta och Aurora Löija den yngsta i SFP:s kandidatbukett i Nykarleby. Jansson är född 1949 och Löija 2002. Tillsammans med sina medkandidater representerar de totalt sju olika årtionden.
Foto: Elli Flén

SFP i Pargas nominerade ytterligare och går till val med 49 kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Pargas har på sitt möte den 2.5 nominerat ytterligare två kandidater till kommunalvalet 2021 i Pargas. De som nu nominerats är Jan ”Bambu” Eriksson och Saija Westerlund-Cook.

Läs föregående artikel

SFP i Sibbo går till kommunalval med 48 kandidater

SFP i Sibbo har nominerat ytterligare fem kandidater till kommunalvalet den 13 juni. Partiet går till val med en stark kandidatlista på totalt 48 kommunalvalskandidater i Sibbo.

Läs följande artikel