SFP i Nyland: Landskapsvalet är ett hån mot demokratin

Vid kretsmötet i Kuggom, Lovisa antog SFP Nyland två resolutioner. Om landskapsvalet och äldrevården.

Lagstiftningen kring social- och hälsovårdsreformen och landskapsvalet i oktober är ännu inte färdig. EU:s principer för god förvaltning och fungerande demokrati, att lagstiftningen skall vara färdig ett år före ett val genomförs, ger anledning att ifrågasätta tidtabellen.

Helsingforsregionens stora städer förhåller sig mycket kritiskt till landskapsreformen eftersom den inte på något sätt främjar invånarnas och kommunernas behov och möjligheter till social- och hälsovård på ett tillfredsställande sätt. Vi behöver en vårdreform som sätter mänskan i centrum.

Varken kandidater eller väljare vet tillräckligt vad landskapsvalet handlar om eller hur det kommer att påverka invånarnas möjligheter och tillgång till service. Det är inte det sätt vi vill att Finlands framtid skall skapas.

Trots det fortsätter Finlands regering att envist hålla fast vid den allt för snäva tidtabellen. För regeringen verkar det som om tidtabellen är viktigare än att Finlands folk får en väl genomförd social- och hälsovårdsreform som uppnår de mål som satts upp för den.

Svenska Folkpartiet i Nylands kretsmöte kräver att regeringen lyssnar på sakkunskap och kommunernas protester och kräver att den omfattande lagstiftningen får tillräcklig tid för eftertanke och ger möjlighet för ett realistisk genomförande av reformen. Att genomföra ett val i oktober, då lagstiftningen ännu inte existerar, är ett hån mot demokratin.

——–

Resolution 2:

VAR KOMMER HELHETSANSVARET FÖR VÅRA ÄLDRES VARDAG ATT VARA?

Inom åldringsvården och i arbetet med seniorernas vardag har kommunerna under de senaste åren allt mera integrerat kulturutbudet och den kommunala motionsidrotten i den ordinära verksamheten. Detta har visat sig vara något som starkt har främjat den äldre befolkningens hälsa, välfärd och delaktighet. Om vårdreformen genomförs så som regeringen nu föreslår, kommer den här verksamheten att splittras.

I social- och hälsovårdsreformen vill regeringen flytta ansvaret för arrangerande av hälso- och sjukvård till landskapen. Kvar i kommunerna blir ansvaret för den förebyggande vården och för bland annat kultur och idrott.

Kommunernas kännedom om sina invånares behov och samarbetet mellan de olika sektorerna i kommunens nuvarande verksamhet behövs och borde utvecklas ännu mera.

Svenska Folkpartiet i Nyland ser med stor oro på den reform som för många av våra äldre invånare, innebär en försämring med betydande följder för välmående och hälsa och därmed ökade kostnader för såväl samhället som individer.

Adlercreutz: Bra om behovsprövning av utländsk arbetskraft slopas

Vi släpar kraftigt efter utvecklingen i övriga Europa. Den nuvarande linjen lockar inte hit nya företag och främjar inte heller de inhemska företagens tillväxtförutsättningar eller internationaliseringssträvanden.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Trygga frivilligorganisationernas verksamhet i vårdreformen

Vilken frivilligorganisationernas roll kommer att vara och hur deras verksamhet ska finansieras efter vårdreformen är fortfarande oklart.

Läs följande artikel