SFP i Nyland nominerade riksdagsvalskandidater

SFP i Nyland nominerade Anna Aintila, Kristel Pynnönen och Anita Westerholm till kandidater i riksdagsvalet i samband med sitt kretsstyrelsemöte i Kyrkslätt på onsdagen.

Anna Aintila, tandläkare, fullmäktigeledamot och kommunstyrelsemedlem i Kyrkslätt, vill trygga välfärden och lyfta frågor som rör familjerna och de äldre.

– Alla barn ska ha rätt till en trygg barndom. Politiska beslut ska garantera trygghet, bra skola och utbildning för våra barn. Familjer skall få stöd i tidigt skede och elevvården ska fungera. En familjepolitisk reform behövs för att unga familjer ska vilja ha barn.

– Våra äldre ska få njuta av en trygg ålderdom. Nytänkande behövs för att utveckla boendeformer och stöd för äldre. Tillsammans gör vi Finland till ett attraktivt land där alla trivs och mår bra, säger Aintila.

Kristel Pynnönen är biträdande chefsjurist vid Fastighetsförbundet och fullmäktigeledamot i Borgå.

– Det är viktigt att dämpa en ökning av boendeutgifterna. Boendeutgifterna utgör redan ett hot mot sysselsättningen och konkurrenskraften, säger Pynnönen

Pynnönen är också orolig för den dåliga kvaliteten på byggande och för klimatförändringen.

– Den dåliga kvaliteten på byggande har redan nu fått omfattande följder. Vi kan inte längre vänta på att byggbranschen löser problemet av sig själv, utan detta är ett problem som lagstiftarna bör ta tag i. Inom boende bör även förnybar energi bli mera användbar.

Anita Westerholm studerar juridik och ekonomi och är stadsfullmäktigeledamot och stadsstyrelsens andra vice ordförande i Raseborg. Westerholm vill främst fokusera på sysselsättnings- och välmåendefrågor samt frågor som rör rättsväsendet och lagstiftning.

– Jag vill se ett jämställt och välmående Finland där arbete alltid lönar sig och där invånarna känner sig delaktiga och trygga oberoende av kön eller ursprung, säger Westerholm.

– Jag ser med iver fram emot att under det kommande halvåret ha givande människomöten, lyfta viktiga frågor och föra konstruktiva diskussioner om hur vi ska föra Finland framåt, säger Westerholm.

SFP i Egentliga Finland nominerade de första riksdagsvalskandidaterna

På onsdagens extra kretsmöte nominerade SFP i Egentliga Finland åtta kandidater inför riksdagsvalet 2019.

Läs föregående artikel

Henriksson förhoppningsfull gällande nordiskt e-ID år 2020

SFP:s partiordförande , riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson lyfte vid Nordiska rådets session upp frågan om nordiskt e-id i samband med frågestunden med samtliga länders statsministrar.

Läs följande artikel