SFP och De Gröna förbereder interpellation om utbildningsnedskärningarna

De Gröna och SFP meddelar att de förbereder interpellation om regeringens utbildningspolitik och det finländska kunskapssamhällets framtid. Interpellationens första undertecknare är SFP. De övriga oppositionspartierna har också bjudits med i beredningen.

– Målsättningen för utbildning och kunskap i regeringen Sipiläs valprogram är ”Finland är ett ledande land inom utbildning, kompetens och modernt lärande”. I ljuset av denna målsättning känns regeringens nedskärningar allt mer ofattbara. Hur kan Finland bli ett ledande land inom utbildningen, när regeringen skär så här mycket i just utbildningen, säger SFP:s partiordförande Carl Haglund.

Innan riksdagsvalet lovade de nuvarande regeringspartierna att de inte kommer att skära i utbildningen. Nu skär ändå statsminister Juha Sipiläs regering mer än någonsin i utbildning och forskning. Högklassig och avgiftsfri utbildning är den viktigaste förutsättningen för att medborgarna ska ha likvärdiga möjligheter att lyckas i livet, oavsett bakgrund. På grund av regeringens utbildningsnedskärningar samarbetsförhandlar flera högskolor nu för att skära ner på personalen.

Högt kunnande, utbildning och bildning har varit grunden för Finlands framgång, och att satsa på utbildning och kunnande stärker vår internationella konkurrenskraft. Att skära i utbildning och bildning är att skära i Finlands och finländarnas framtid. Detta gör besluten om nedskärningar speciellt kortsiktiga och skadliga. Studiestödsnedskärningen som går emot de löften regeringspartierna gav före valet försämrar utbildningens jämställdhet.

– Regeringens planerade massiva nedskärningar i studiestödet äventyrar utbildningslöftet till ungdomarna. Det är livsviktigt för Finlands framtida framgång och bildning att varje ungdom har samma möjligheter att utbilda sig på basis av sin egen kunskap och iver, oavsett bakgrund. En jämlik utbildning och bildning är grundvärderingar för vårt samhälle, som vi inte har råd att förlora. Med denna interpellation utmanar vi regeringen att backa från nedskärningarna i studiestödet, säger de Grönas partiordförande Ville Niinistö.

SFP söker: Kontaktchef för Egentliga Finlands krets

Tjänsten är ett vikariat för tiden 11.4.2016-30.6.2017

Läs föregående artikel

Regeringen måste hålla sina löften till lantbrukarna

Svenska riksdagsgruppen kräver att regeringen håller fast vid regeringsprogrammets löften. Jordbruket lovades minskad byråkrati samt i EU förhandlingarna att jordbrukarkåren inte ska betala för EU:s utrikespolitik.

Läs följande artikel