SFP vill se en terapigaranti

Anna-Maja Henriksson

Det behövs en strategi för mental hälsa. Främjande av den psykiska hälsan är viktigt, SFP vill att finländarna mår bra. Det underströk partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson då Svenska riksdagsgruppen på onsdagen besökte Malmska sjukhuset i Jakobstad.

– Det är viktigt att få till stånd en terapigaranti som betyder att de som lider av psykisk ohälsa får hjälp i tid. I regeringsprogrammet ingår en strategi för mental hälsa, vilket är något SFP en längre tid efterlyst. Vi behöver också lågtröskelmottagningar dit vem som helst kan gå när det finns behov av hjälp. Särskild fokus behöver sättas på psykisk ohälsa hos våra unga. Satsningar på främjande av den psykiska hälsan kostar en del, men det är en investering i framtiden som ger garanterad avkastning, både ur en mänsklig och ur en nationalekonomisk synvinkel, säger Henriksson.

Vid sjukhusbesöket i Jakobstad betonade Henriksson att verksamhetsförutsättningarna för de mindre kretssjukhusen i Jakobstad, Borgå och Raseborg, samt Åbolands sjukhus, bör tryggas.

– Vi bör se till att dessa sjukhus också i framtiden utvecklas och är attraktiva arbetsplatser för personalen.

Henriksson kommenterade också planerna på att utveckla social- och hälsovården som helhet.

– Vi i SFP är glada att regeringen på allvar går in för en särlösning för befolkningstäta Nyland. SFP ser det också som mycket viktigt att regeringsprogrammet följs gällande omfattande dygnet runt jour för Vasa centralsjukhus.

Höjd sysselsättningsgrad ska vara främsta prioritet

Henriksson och Adlercreutz på sommarmötet i Jakobstad: Nu ska de åtgärder som stärker sysselsättningen konkretiseras och målmedvetet genomföras. Det betonar partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och gruppordförande Anders Adlercreutz som i dag öppnar Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Jakobstad.

Läs föregående artikel

Pruta inte på utbildningspotten

Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Jakobstad. SFP:s hälsning till budgetförhandlingarna: Den tilltänkta höjningen av anslagen till universiteten och yrkeshögskolorna bör verkställas. Det anser svenska riksdagsgruppen på sitt sommarmöte som fortsatte i Jakobstad på torsdag.

Läs följande artikel