SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors har godkänt budgetuppgörelsen

Budgetuppgörelsen som omfattats av stadsstyrelsens alla sex partier

SFP:s avtryck i budgeten syns tydligt. En av våra viktigaste prioriteringar var en fortsättning på löneutvecklingsprogrammet. Programmet fortsätter nu med 7 miljoner euro, som riktas till de som har de lägsta inkomsterna och till branscher med stor personalbrist. Därtill höjs kollektivtrafikförmånen med 60 euro till 300 euro och kultur- och idrottssedlar på 200 euro erbjuds stadens alla anställda. Dessa åtgärder är viktiga då det gäller stadens attraktivitet som arbetsgivare. Personalsituationen är en av de största strategiska frågorna och avgörande för kvaliteten på servicen och dess tillgänglighet, konstaterar gruppordförande Björn Månsson.   

Vårt andra prioriteringsområde var att trygga resurserna till småbarnspedagogiken och utbildningen. Dessa områden får också en märkbar förhöjning av anslagen. Därtill satsar vi extra på att minska segregeringen, rekryteringen inom småbarnspedagogiken och arbetet mot rasism på alla skolnivåer förstärks. Vi fortsätter också att investera stort i nya skolor och daghem, däribland Drumsö lågstadieskola vars renovering påbörjas nästa år. Med snabb tidtabell ska utredas hur antalet svenska platser inom småbarnspedagogiken kan utökas i östra Helsingfors där det finns ett stort och växande behov just nu, säger stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala

Skattelösningen har vårt stöd. Vi kommer ner något i skattesatsen vilket är viktigt i detta konjunkturläge. Att vi dessutom kan underlätta för de som bor i HEKAS-hyreslägenheter är också viktigt med tanke på många helsingforsares situation, säger Månsson. 

Vi gläder oss också om de förbättringar som utlovas vad gäller trafiken med klarare regler för gatuarbeten med målsättning att förkorta dem via ett ”byggarbetsplatslöfte” och nya digitala och realtida lösningar så att parkeringsplatser inte upptas i onödan. Vi ska utreda om Brändö bro kan få fler än två filer under ombyggnaden, vilket är viktigt för att trafiken ska flyta, konstaterar Rantala.

Budgetuppgörelsen har ambitiösa målsättningar när det gäller servicen på svenska, det är ett löfte som vi kommer att bevaka att staden faktiskt lever upp till, avslutar Månsson och Rantala.

Henriksson: Ett starkt Nordiskt samarbete skapar trygghet i en orolig tid

Som minister för nordiskt samarbete har undervisningsminister och Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson deltagit i Nordiska rådets 75. session i Oslo. Samarbetsministrarna sammanträdde till möte samt möttes med Ungdomens Nordiska Råds presidium. Därtill besökte samarbetsministrarna de nordiska institutionerna i Oslo. De fick bl.a. en presentation av Svanenmärket och Nordforsk.

Läs föregående artikel

Henriksson: Var stolt över ditt modersmål. Tala svenska!

SFP:s långsiktiga arbete tryggar svenskan och tvåspråkigheten.

Läs följande artikel