Artiklar

Sök i artiklar

EU-politik.

Gruppanförande framtidsdebatt EU 12.2 2014
Riksdagsledamot Christina Gestrin

Läs mera

Idrott föder välmående.

Vi finländare är ett idrottsälskande folk. Det har vi igen en gång fått bevisat nu under de Olympiska spelen i Sotshi. Vi lider med våra idrottare då de misslyckas och delar glädjen med dem när framgångarna kommer. Visst är det också så, att idrotten förenar och kan ha mycket positiva effekter för den kollektiva självkänslan!

Läs mera

Kommunpolitik.

Gruppanförande/ Interpellationsdebatt om kommunpolitiken 26.2 2014
Riksdagsledamot Thomas Blomqvist/ Svenska riksdagsgruppen

Läs mera

Skuldspiralen måste brytas.

När människor tar kontakt med oss politiker är det betydligt vanligare att man vill ha bättre service än att man vill ha sänkt skatt.

Läs mera

Ansvarsfull frivilligverksamhet är guld värd för samhället!

En välfungerande frivilligverksamhet är en viktig byggsten i vårt välfärdssamhälle
Målet med ny lagstiftning är också att påverka frivilligorganisationernas verksamhetskultur så att de utöver eventuell kontroll av brottslig bakgrund också mer allmänt skulle fästa uppmärksamhet vid åtgärder som ökar barnens trygghet.

Läs mera