Silja Borgarsdóttir Sandelin ny specialmedarbetare

Silja Borgarsdóttir Sandelin blir ny specialmedarbetare på försvarsministeriet

Svenska folkpartets ordförande, försvarsminister Carl Haglund har kallat Silja Borgarsdóttir Sandelin till specialmedarbetare.Silja tog över efter Åsa Gustafsson från och med 16.3.

Silja är politices magister till utbildningen och är bosatt i Helsingfors. Av Siljas förtroendeuppdrag kan nämnas blan annat att hon är vice ordförande för SFP i Helsingfors och medlem i Helsingfors Idrottsnämnd.

Kontaktuppgifter: +358 29 514 0114, silja.sandelin@defmin.fi

Åsa Gustafsson Varsinais-Suomen RKP-piirin johtoon

Svenska folkpartiet i Åboland hade kretsmöte på lördag 28.3.På mötet valdes Åsa Gustafsson till ny ordförande för SFP:s krets.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Positiva nyheter i Västnyland!

- Vi behöver flera arbetsplatser, och det kan vi få om vi har lönsamma företag och en fungerande infrastruktur, säger Thomas Blomqvist, riksdagsledamot från Västnyland.

Läs följande artikel