Stå upp för ditt modersmål, våga tala svenska

Anna-Maja Henriksson

Idag firar vi Svenska dagen, svenska språket och tvåspråkigheten i Finland. Samtidigt synliggör vi den finlandssvenska kulturen och identiteten i vårt land men även de utmaningar vi som minoritet står inför. SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonar vikten att våga visa stolthet över sitt modersmål och uppmanar alla att tala svenska.

– Att få tala sitt modersmål handlar om mycket mer än bara ett språk och kommunikation. Det handlar om identitet och kultur. Det handlar om trygghet, det handlar om förståelse. Modersmålet är en trygghet för var och en av oss. Det är en av grundstenarna i livet som vi kan luta oss mot. En viktig grundläggande rättighet, säger Henriksson.

– Vi ska inte vara rädda för att stå upp för vårt modersmål och för Finlands tvåspråkighet och vår plats i den Nordiska gemenskapen. Använd svenska i vardagen, ge era finskspråkiga vänner möjlighet att tala svenska, byt inte genast till finska. Ge beröm och uppmuntran då du betjänas på svenska och var stolt över ditt språk, över tvåspråkigheten och den finlandssvenska kulturen, säger Henriksson

Då det gäller det svenska i Finland kan man med fog säga att vi har det bästa regeringsprogrammet någonsin.

– Finlands ska även i framtiden ha två levande nationalspråk och regeringen vill förbättra språkklimatet i landet och kommer att uppdatera den av SFP initierade nationalspråksstrategin, säger Henriksson.

Svenska språket ska vara tillgängligt för alla och vi behöver en fungerande integrering även på svenska i Finland.

– Valet bör ligga hos individen och vi behöver se till att vi har strukturer som garanterar att invandrare även i praktiken informeras om möjligheten att integreras på svenska i Finland, avslutar Henriksson. 

Lösningen bör hittas till storstädernas ökade trafikmängd

Den ökade inflyttningen till huvudstadsregionen har medfört ett ökat tryck på trafiken. Europaparlamentariker Nils Torvalds och styrelsemedlem i Helsingforsregionens Trafik Kristian Rehnström diskuterade under en lunchdiskussion trafiken i storstäderna och de utmaningar som städerna står inför.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Svenska dagen till ära – enhälligt betänkande för fulljour till Vasa centralsjukhus

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag enhälligt godkänt betänkandet för att Vasa centralsjukhus ska få omfattande dygnet runt jour. Förverkligandet av fulljouren för Vasa är med i regeringsprogrammet, men nu har frågan tagit ett konkret kliv framåt. Riksdagsledamot och medlem i utskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd och lättad över beslutet.

Läs följande artikel