Torvalds: EU:s nästa budget måste vara en klimatbudget

Igår, onsdag 5 juni 2019, presenterade kommissionen sitt förslag till EU:s budget för nästa år för Europaparlamentets budgetutskott. Nyligen återvalde Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE), som är ALDE-gruppens förhandlare, kommenterar kommissionens förslag:

– När EU:s fleråriga budget slogs fast för sju år sedan, beslöt vi att 20 % av satsningarna ska gå till klimatprojekt. Nu har vi satt högre mål för framtiden, och för att nå dem borde vi nu redan satsa mera, poängterar Torvalds. Därför kommer jag att jobba för mera investeringar i klimatprojekt. Men vi måste försäkra oss om att dessa investeringar endast görs i projekt som faktiskt uppfyller sitt syfte, det vill säga motarbeta klimatförändringen, kommenterar Torvalds.

Förslaget innehåller också mycket positivt. Bland annat ska EU redan i år satsa 100 miljoner euro på bland annat forskning och innovationer genom programmet Horizon 2020 och programmet Erasmus+.

– Båda programmen är otroligt viktiga. Erasmus+ är viktigt för de ungas känsla av att vara en del av den europeiska verkligheten. Det ger unga möjligheter att knyta kontakter och skaffa upplevelser som aldrig hade varit möjliga utan EU.

– Horizon 2020 ger oss verkliga möjligheter att styra skutan EU åt det håll vi vill – genom forskning och innovationer.

Torvalds höjer ändå ett orons finger då det kommer till Brexit:s inverkan på budgeten.

– Nu inkluderar kommissionens förslag Storbritannien som medlemsland, påpekar Torvalds. Om och när Storbritannien går ur EU kommer vi att behöva göra den här övningen igen. Storbritanniens svårigheter att besluta sig, hindrar nu EU från att vidareutvecklas.

Torvalds har redan suttit i Europaparlamentets budgetutskott i sju år. Budgeten som presenterades igår är den sista budgeten som Junckers kommission kommer att presentera innan den nya kommissionen tillträder under hösten 2019.

Henriksson och Blomqvist blir SFP:s ministrar i regeringen Rinne


Svenska folkpartiet kommer att ha två ministrar i den nya regeringen. Svenska folkpartiets ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson blir justitieminister och riksdagsledamot Thomas Blomqvist blir minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Båda ministrarna kommer att arbeta på justitieministeriet.

Läs föregående artikel

Anders Adlercreutz leder Svenska riksdagsgruppen


Svenska riksdagsgruppen har valt riksdagsledamot Anders Adlercreutz till ny ordförande för riksdagsgruppen.

Läs följande artikel