Torvalds: EU:s nya fiskeregler ger flexibilitet och klarhet för våra fiskare

Efter förhandlingar på nära tre år har Europaparlamentet, rådet och kommissionen nått en överenskommelse om när, var och hur fiske får ske inom unionen. Den liberala ALDE-gruppens förhandlare, Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) välkomnar överenskommelsen:

– Reglerna kring tekniska hjälpmedel för fisket har länge varit onödigt komplicerade och besluten kring detaljer som nätmaskornas storlek har beslutats i politiska förhandlingar i Bryssel, säger Torvalds. Därför välkomnar jag att vi nu får nya regler som kommer vara tydligare och mer lättförståeliga för våra fiskare.

De nya reglerna innebär bland annat att detaljer kommer att beslutas av de berörda medlemsstaterna under den s.k. regionaliseringsprincipen istället för i Bryssel, något som uppskattas av Torvalds:

– Att nätmaskors storlek förhandlas fram i mötesrum långt borta från verkligheten har inte varit en bra metod. Ny flyttas sådana beslut närmare de aktuella fiskarna och det är bra. EU:s beslutsfattare har alltså tagit till sig en del av kritiken poängterar Torvalds

– Samtidigt var det viktigt för mig att ambitionsnivån inte skiljer sig allt för mycket mellan olika delar av EU. Därför är jag glad att se att vi efter tuffa förhandlingar lyckats få igenom en gemensam ambitionsnivå för hela EU, bland annat när det kommer till minskandet av bifångst. EU sätter ett gemensamt mål men de berörda länderna bestämmer själva hur de bäst når det. Det garanterar positiva miljöeffekter och rättvis konkurrens mellan EU-ländernas fiskare.

Förhandlingarna har varit tidvis tuffa och alla inblandade har varit utsatta för påtryckningar från olika håll. Speciellt s.k. pulsfiske blev en kontroversiell fråga. Pulsfiske är ett alternativ till klassiska trålare som innebär att man med hjälp av elektriska pulser fiskar t.ex. bottenlevande fiskar och räkor. Metoden är inte oproblematisk, men vetenskaplig data från vetenskapsorganet ICES visar att de negativa effekterna av pulsfiske är mindre än de metoder som används idag.

– En majoritet i parlamentet ville förbjuda den här sortens fiskerimetod, medan rådet inte kunde tänka sig ett förbud, berättar Torvalds. För mig har det varit självklart att frågan om pulsfiske måste lösas pragmatiskt, men det är också viktigt att se till helheten. Pulsfiske används endast av 0,1 % av EU:s fiskeflotta. Därför är det olyckligt att många fokuserade på endast en enda fiskemetod istället för att fokusera på hållbart fiske i hela EU.

Resultatet omfattar fiskebåtar som fiskar i EU:s vatten och är en viktig del av implementeringen av den gemensamma fiskeripolitiken som antogs 2014. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av rådet och parlamentet innan förordningen träder i kraft.

Gatusnön hör inte hemma i sjön

Helsingfors har under januari-februari månad fått känna av hur en snörik vinter kan försvåra vardagen. Snön har på sina håll vackert lyst upp staden under de mörkare månaderna, men samtidigt orsakat logistiska utmaningar. Därför har Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Helsingfors lämnat in en motion om att förbättra stadens snöhantering.

Läs föregående artikel

Nylander: Till en levande skärgård hör yrkesfisket

Idag debatterades den nationella Skärgårdsdelegationens målsättningar inför nästa riksdagsperiod. Man betonade förutom alla de utmaningar också alla de möjligheter vår unika skärgård har.

Läs följande artikel