Nylander: Till en levande skärgård hör yrkesfisket

Idag debatterades den nationella Skärgårdsdelegationens målsättningar inför nästa riksdagsperiod. Man betonade förutom alla de utmaningar också alla de möjligheter vår unika skärgård har.

– En av grundförutsättningarna för en levande skärgård där man kan bo, leva och arbeta året om är fungerande skärgårdstrafik. Våra färjor och förbindelsebåtar bör vara avgiftsfria i framtiden också. Också i det fall att landskapsreformen går vidare och landskapen i framtiden finansierar och fattar beslut om skärgårdstrafiken måste nivån på skärgårdstrafiken och dess avgiftsfrihet tryggas, krävde riksdagsledamot Mikaela Nylander under diskussionen.

– En annan viktig fråga är att kunna trygga verksamhetsförutsättningarna för de traditionella näringarna såsom fisket i framtiden. Staten gör en hel del för att utveckla och höja t.ex. förädlingsgraden inom fiskerinäringen och därmed finna nya möjligheter för fisket. Tyvärr har statsmakten inte funnit långsiktiga lösningar beträffande skarven och sälen och vi upplever därför i skärgården en stor ökning av dessa arter. Balansen har ställvis rubbats till nackdel för yrkesfisket, säger Nylander.

– I Nyland planerar miljöministeriet dessutom att kraftigt öka naturskyddsområdenas omfång nu under våren och vi är nu mycket oroliga för vad det betyder både för yrkesfiskarnas möjligheter att idka sin näring och för säljakten. Risken är stor att säljakten ytterligare begränsas och att yrkesfiskarnas rätt att ta i land för att fästa fiskebragder vid öar och skär försvåras, säger Nylander som också fungerar som ordförande för Nylands fiskarförbund.

 

Torvalds: EU:s nya fiskeregler ger flexibilitet och klarhet för våra fiskare


Efter förhandlingar på nära tre år har Europaparlamentet, rådet och kommissionen nått en överenskommelse om när, var och hur fiske får ske inom unionen. Den liberala ALDE-gruppens förhandlare, Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) välkomnar överenskommelsen:

Läs föregående artikel

Torvalds: Kompromissen om upphovsrättsdirektivet en besvikelse, journalister och författare drabbas


Under onsdagskvällen (13.2.) slöt Europaparlamentet, rådet och kommissionen en överenskommelse om det omdiskuterade upphovsrättsdirektivet.

Läs följande artikel