Gatusnön hör inte hemma i sjön

Helsingfors har under januari-februari månad fått känna av hur en snörik vinter kan försvåra vardagen. Snön har på sina håll vackert lyst upp staden under de mörkare månaderna, men samtidigt orsakat logistiska utmaningar. Därför har Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Helsingfors lämnat in en motion om att förbättra stadens snöhantering.

– En dynamisk stad, belägen i Nordeuropa, kan inte låta sig överraskas av snön. Stadens invånares rörlighet får inte heller begränsas oskäligt mycket på grund av snön. Staden har en del att förbättra då det kommer till snöröjning och därför har vi bland annat föreslagit att staden ska förbättra informationsgången, lära sig av Stockholm samt klargöra ansvarsfördelningen, säger fullmäktigeledamot Silja Borgarsdóttir Sandelin.

– Att gatusnön dessutom delvis dumpas i havet är inte hållbart eller godtagbart. Gatusnö är sällan ren snö, den innehåller ofta grus och skräp. Helsingfors som en havsnära stad med ambitiösa klimat- och havsstrategier kan inte fortsätta dumpa gatusnön i havet.

SFP i Helsingfors vill att:

  • staden har tillräcklig materiel och kapacitet för effektiv snöplogning. Det behövs flera nya avtal med privata aktörer, som kan vid behov hoppa in och kompensera för eventuella brister i stadens snöplogning.
  • ansvarsfördelningen mellan husbolagen och staden när det gäller snöröjningen av trottoarer och hållplatser är tydlig.
  • information om snöplogning i realtid ska finnas tillgänglig för stadens invånare och trafikmärken ska vara synliga.
  • staden prioriterar tillgängligheten till skolor, daghem och vårdinrättningar.
  • att Helsingfors tar modell av Stockholm då det gäller snöröjning av gator.
  • att Helsingfors slutar dumpa gatusnö i havet.

 

Sean Bergenheim ställer upp i Nyland

Sean Bergenheim, 35-årig småbarnspappa och företagare, kandiderar för SFP i Nyland i vårens riksdagsval.

Läs föregående artikel

Torvalds: EU:s nya fiskeregler ger flexibilitet och klarhet för våra fiskare

Efter förhandlingar på nära tre år har Europaparlamentet, rådet och kommissionen nått en överenskommelse om när, var och hur fiske får ske inom unionen. Den liberala ALDE-gruppens förhandlare, Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) välkomnar överenskommelsen:

Läs följande artikel