Torvalds: Kompromissen om upphovsrättsdirektivet en besvikelse, journalister och författare drabbas

Under onsdagskvällen (13.2.) slöt Europaparlamentet, rådet och kommissionen en överenskommelse om det omdiskuterade upphovsrättsdirektivet.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) kommenterar resultatet:

– Jag är besviken. Frågan har debatterats i parlamentet upprepade gånger, och varje gång har det stött på kraftig kritik. Ändå har förhandlarna inte tagit lärdom, utan med EPP i spetsen gått med på en dålig överenskommelse, berättar Torvalds.

Redan då frågan debatterades i parlamentet i september förhöll sig Torvalds kritisk till förslaget. Framför allt handlar det om artikel 11 och 13, som handlar om upphovspersonernas möjligheter att få ersättning då deras verk delas på internetplattformar samt det som ibland kallats för uppladdningsfiltret.

– Som det ser ut nu kommer de stora internetplattformernas maktposition att stärkas, då man lägger över ansvaret för att se till att upphovsreglerna följs på dem. Det finns en risk för att de som driver internetplattformar kommer se sig tvungna att använda sig av någon sorts filter för att försäkra sig om att inget skyddat material laddas upp, förklarar Torvalds.

– Författare som inte är knutna till stora publiceringshus kommer också att få det svårare att nå ut till allmänheten. Det här beror på att de stora internetplattformarna kommer att behöva ingå avtal med upphovspersonerna för att få använda materialet på sina plattformar. Författare och journalister knutna till mindre  publicister har ofta inte resurser att förhandla med stora plattformar. Kvalitetsjournalistiken kommer att lida, konstaterar Torvalds.

Resultatet från gårdagens förhandlingar ska ännu godkännas av parlamentet och rådet innan direktivet kan träda i kraft. Det ger parlamentet ännu en sista chans att säga ifrån.

– Jag har tidigare jobbat för en mera balanserad lösning som både skulle trygga upphovspersonernas rättigheter bättre och minska makten för de stora internet plattformarna, säger Torvalds. Jag kommer att fortsätta jobba för den här saken tillsammans med mina likasinnade kollegor i parlamentet.

Nylander: Till en levande skärgård hör yrkesfisket


Idag debatterades den nationella Skärgårdsdelegationens målsättningar inför nästa riksdagsperiod. Man betonade förutom alla de utmaningar också alla de möjligheter vår unika skärgård har.

Läs föregående artikel

Helena Lesch-Saarinen kandiderar i riksdagsvalet


Helena Lesch-Saarinen från Hangö kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland. Lesch-Saarinen arbetar som exportsekreterare och är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Hangö. 

Läs följande artikel