Helena Lesch-Saarinen kandiderar i riksdagsvalet

Helena Lesch-Saarinen från Hangö kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland. Lesch-Saarinen arbetar som exportsekreterare och är fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Hangö. 

– Från Hangöudd behövs en röst i riksdagen som för fram hur vi har det längst ut i Västra Nyland och som förstår de utmaningar vi har i vår vardag. Vårt servicenät har minskat radikalt sedan 90-talet. Flera statliga inrättningar har dragit sig från Hangö, eller har begränsade öppethållningstider. I Hangö är vi oroade för vad den den stigande åldersstrukturen på orten för med sig, då trenden är att färre barn föds,  befolkningen åldras och utflyttning är stor, säger Lesch-Saarinen.

Frågor som rör barn och unga, jämställdhet och miljön är viktiga för Lesch-Saarinen.

– Vi måste göra livet lättare för barnfamiljer. Vi behöver en familjeledighetsreform enligt 6+6+6 modellen, båda föräldrarna ska ha rätt att vara hemma med sina barn. Möjligheten till vårdledighet och partiell vårdledighet bör också ses över, säger Lesch-Saarinen.

Torvalds: Kompromissen om upphovsrättsdirektivet en besvikelse, journalister och författare drabbas

Under onsdagskvällen (13.2.) slöt Europaparlamentet, rådet och kommissionen en överenskommelse om det omdiskuterade upphovsrättsdirektivet.

Läs föregående artikel

Försäkringsläkarsystemet blir rättvisare

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott blev igår klart med sitt betänkande om medborgarinitiativet, som vill ha ändringar i försäkringsläkarnas verksamhet. I initiativet föreslår man avskaffande av rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att fatta beslut utan att behöva ta ansvar för sina utlåtanden. Trots att utskottet föreslår att medborgarinitiativet förkastas, föreslår utskottet ändå att riksdagen godkänner en kläm där statsrådet förutsätts korrigera de missförhållanden som nu råder i försäkringsläkarsystemet. Utskottsmedlem Veronica Rehn-Kivi gläds åt beslutet.

Läs följande artikel