Politik A-Ö: Upphovsrätt

SFP:s företrädare arbetar för nya sätt att garantera att upphovsmän får ersättning för sina alster då konsumenternas medievanor utvecklas.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »