Torvalds: Miljöutskottet godkände striktare regler för avloppsvattensrening

Europaparlamentets miljöutskott har på onsdagen den 20 september godkänt sin ståndpunkt för uppdateringen av direktivet för avloppsvatten från tätbebyggelser. Nils Torvalds (SFP/ Renew) fungerar som Europaparlamentets huvudförhandlare och är efter onsdagens omröstning nöjd med resultatet.

– Vi har en bred politisk majoritet i miljöutskottet för den framarbetade texten, vilket visar på hur viktigt ämnet faktiskt är, framhåller Torvalds. Vatten är en resurs vi inte kan ta för givet längre, och med den här uppdateringen drar vi vårt strå till stacken för renare vatten i Europa i framtiden. 

Uppdateringen av direktivet är den första på 30 år och lägger fram striktare reningskrav på kväve och fosfor, samt nya krav på rening av mikro-föroreningar från hygienprodukter och läkemedel. Förslaget ämnar även göra reningsverken energineutrala från 2040 framåt.

– Det är ytterst viktigt att även vattensektorn arbetar för att minska sin miljöpåverkan, bland annat genom en ökad självförsörjning i energianvändningen. Men vi bör även minnas att reningsverken är en kritisk infrastruktur, påminner Torvalds om. Därför har vi introducerat viss flexibilitet i reglerna, samtidigt som vi håller fast vid ett klimatneutralt Europa 2050. 

Europaparlamentet använder nu miljöutskottets ståndpunkt som grund till omröstningen i plenum i början av oktober. Trepartsförhandlingarna med rådet och kommissionen kan därefter inledas så snart även rådet nått en överenskommelse på sin sida. Målsättningen är att förhandlingarna ska avslutas innan slutet av mandatperioden, alltså under våren 2024.

Kustbanans utvecklande tar ett steg framåt

Igår presenterade regeringen Orpo sitt första budgetförslag. I budgetförslaget för år 2024 finns kustbanan omnämnd. Enligt beslutet ska en plan för utveckling av kustbanan på sträckan Köklax-Karis utarbetas år 2024.

Läs föregående artikel

Strand ny ordförande för underrättelsetillsynsutskottet

Riksdagen har idag valt underrättelsetillsynsutskottets medlemmar. Svenska riksdagsgruppens riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) har utsetts till ordförande för utskottet, vilket även innebär att svenska riksdagsgruppen åter har en medlem i talmanskonferensen.

Läs följande artikel