Viktigt stöd för landsbygdsnäringarna

Regeringen presenterade idag en förordning om tillfälliga företagsstöd, vilket innebär att de hårt drabbade pälsdjursuppfödarna får möjlighet till ett betydande ekonomiskt stöd. SFP:s österbottniska ledamöter välkomnar det ökade stödet för landsbygds- och pälsdjursnäringen.

– Beslutet är betydelsefullt för hela pälsdjursnäringen som är en ytterst viktig näring på den österbottniska landsbygden, säger riksdagsledamöterna Anders Norrback, Mikko Ollikainen och Joakim Strand.  

Företagsstöden ger en ljusglimt till den hårt drabbade näringen, som betalat ett oproportionerligt högt pris för den pågående coronakrisen. Det allmänna kostnadsstödet som kan betalas ut till företag höjs från 10 000€ till ett nytt maximalt belopp på  80 000€. 

– Att näringen nu kan få ökat stöd kan bli avgörande för många företags överlevnad. Detta beslut tryggar arbetsplatser och exportintäkter som är nödvändiga ur ett ekonomiskt och sysselsättninsgspolitiskt perspektiv. Att bevara arbetsplatser är av hög prioritet i rådande exceptionella ekonomiska tider.  Näringen sysselsätter i dagsläget närmare 4.000 personer och har en stor sysselsättande effekt även i andra branscher i regionen, säger Norrback, Ollikainen och Strand.

De Österbottniska SFP ledamöterna kommer även i fortsättningen att aktivt arbeta för att stöda den inhemska pälsdjursproduktionen och företagsamheten i regionen.

Blomqvist: Viktigt stöd till primärnäringen

Regeringen beslöt idag om ett tillfälligt stöd till företagare inom primärnäringarna. Stödet ges till företag som drabbats av coronakrisen.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Norden är en stark grund i regeringens utrikespolitik

Regeringen har idag lämnat Utrikes- och försvarspolitiska redogörelsen till riksdagen. Redogörelsen fastställer utgångspunkterna för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, gör en bedömning av omvärlden, lägger fram målsättningar och prioriteringar.

Läs följande artikel