Wickström: De västnyländska kommunerna bör inleda i snabb takt förhandlingar med staten, VR och HRT om fler tågturer

SFP:s vice ordförande och Ingås kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström hoppas att de västnyländska kommunerna redan i höst kan inleda förhandlingar med staten, VR och HRT för fler tågturer till Västnyland. Samtidigt kunde Ingå station öppnas.

-Under senaste kustbanagruppens möte beslöt vi att vi ska efter sommaren inleda förhandlingar med centrala myndigheter för att vi ska kunna få fram en modell hur vi kunde skapa mer tågtrafik västerut från Helsingfors. Vår målsättning är att vi kan ha flera tågturer då den sk Esbostadsbanan blir färdig i slutet av 2020-talet. Vi måste nu skapa en vision som även statliga myndigheter stödjer. Då kan kommunerna och hela regionen beakta detta i sina utvecklingsplaner. I framtiden är direkta tåg mellan Hangö och Helsingfors inte alls en omöjlighet, säger Wickström. 

Wickström har diskuterat i juni med bl.a. VR:s representanter angående tågförbindelserna i Västnyland. Diskussionerna kommer att fortsätta direkt efter semestrarna. Wickström är glad då ha anser att det verkligen finns en vilja att hitta bättre lösningar för pendlarna i Västnyland. Enligt honom har inte t.ex. öppnandet av Ingå station varit så här nära sedan den lades ned 2016. 

-I Tammerforsregionen har man lyckats med att öka mängden tågturer genom att kommunerna betalat en slant och staten finansierat resten. Personligen anser jag att staten borde vara den som finansierar tåget men allting handlar om en helhet som vi måste förhandla om, säger Wickström. 

Wickström hoppas att även Ingå station kunde öppnas igen för tågtrafik. Han medger att stationens trafik inte helt och hållet kan ersätta busstrafiken men den skulle kunna erbjuda nya intressanta utvecklingsmöjligheter för kommunen. Samtidigt skulle kommunen komma med i VR:s nätverk vilket möjliggör resor till övriga delar av Finland bekvämt med tåg.

-Från Ingås perspektiv ligger Ingå station inte i Ingås centrum. Men närheten till Ingås djuphamn dit bl.a. den flytande LNG-terminalfartyget placeras gör Ingå station intressant med tanke på kommunens framtida utveckling, säger Wickström.

Blomqvist: Viktigt värna om det nordiska perspektivet i alla lägen

De nordiska samarbetsministrarna har idag gett ett gemensamt uttalande där de betonar vikten av att värna om det nordiska perspektivet. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfter det viktiga arbetet som pågår för att utveckla det nordiska samarbetet inom försörjningstrygghet och beredskap. Arbete inleddes under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet ifjol och fortsätter nu under Norges ledning.

Läs föregående artikel

Bergqvist vill se fler flygförbindelser till Åbo flygplats

Coronapandemin har satt sina spår på flygtrafiken i olika delar av Finland. Efterfrågan på flygresor har åter tagit fart samtidigt som utbudet på flygförbindelserna från Åbo flygplats märkbart har försvagats. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är bekymrad över den här utvecklingen.

Läs följande artikel