Wickström efterlyser en öppen diskussion gällande utvecklandet av tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo

Henrik Wickström, vice ordförande för SFP, hoppas att man i trafik- och kommunikationsministeriet noggrant ser över Trafikledsverkets rapport om utvecklandet av rälsförbindelserna västerut från Helsingfors. Rapporten publicerades igår och den visar att det vore mer ändamålsenligt att satsa på utvecklandet av den befintliga bansträckan mellan Helsingfors och Åbo, d.v.s., kustbanan än att bygga en ny tågbana mellan respektive stad.

-Det här är inte direkt en överraskning utan bevisar att det finns utvecklingspotential längs med den befintliga banan, säger Wickström 

De kommuner som finns längs med kustbanan i Västnyland (Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt) har föreslagit att den befintliga kustbanan skulle utvecklas med mötesplatser för tåg vilket skulle även öka kapaciteten på kustbanan. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan skulle medföra även en ny sorts tågtrafik t.ex. mellan Hangö och Helsingfors vilket Wickström hoppas att man skulle noggrant utreda.

-De kommuner som finns längs med kustbanan har inte ännu hörts då det kommer till  utvecklandet av kustbanan. Det är viktigt att Trafikledsverket och trafik- och kommunikationsministeriet skulle utreda ifall de vore möjligt att utveckla den  nuvarande kustbanan i enlighet med de västnyländska kommunernas förslag, säger Wickström.

-Jag hoppas att vi kunde föra en öppen diskussion gällande tågtrafiken västerut. Det är förståeligt att kommunerna längs med den befintliga banan och den planerade banan har olika intressen gällande den här frågan. Jag hoppas att man diskuterar med alla de kommuner som berörs av denna fråga för att komma fram till en helhetsplan om utvecklandet av rälstrafiken som skulle stödja olika intressen, avslutar Wickström. 

Rehn-Kivi: Budgeten för 2021 satsar på dem som nu mest behöver hjälp


Riksdagen påbörjade denna vecka remissdebatten om regeringens budgetförslag för år 2021. I sitt anförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) vikten av den förebyggande verksamheten inom social- och hälsovården.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Restriktionerna för restaurangerna måste ses över


Riksdagens social – och hälsovårdsutskott har idag och igår i behandlat förslaget om temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Förslaget innehåller ändringar och restriktioner för restaurangverksamheten där syftet är att försöka förhindra spridningen av covid 19-viruset som på senare tid smittat ett stort antal personer framför allt i barer och nattklubbar. I förslaget behandlas alla barer, caféer och restauranger på samma sätt. Enligt riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är det viktigt att agera med restriktioner före spridningen tar fart på allvar men hon anser ändå förslaget vara problematiskt.

Läs följande artikel