Vi vill utveckla kollektivtrafiken så att den är fungerande och resurseffektiv för både resenärer och producenter. Kollektivtrafiken i tätorter och byggandet bör planeras så att behovet av personbilar minskar.
Vi vill satsa på järnvägsnätet och kollektivtrafiken för en snabbare övergång till ett klimatsmart resande. Vi vill rusta upp av tågbanor för att öka mängden snabbgående linjer och klimatvänliga trafikalternativ.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Motion 30 – Metrons säkerhet

Beslut

Partidagen beslöt att partiets representanter inom HST (Helsingfors stads trafikverk) och HRT (Helsingforsregionens trafik) för fram att Trafiksäkerhetsverket ges i