Wickström: Höj gränsen för hushållsavdraget!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att gränsen för hushållsavdraget höjs från nuvarande maximinivån på 2250 euro. Enligt Wickström skulle det ha en positiv effekt med tanke på sysselsättningen. Samtidigt skulle det öka intresset för konsumtion.

-Jag ser gärna att hushållsavdraget höjs rejält från nuvarande nivån till 7500 euro. På detta sätt skulle vi förbättra egenföretagarnas möjligheter och samtidigt motverkar vi grå ekonomi, säger Wickström. 

Wickström påminner också om att en stor del av dem som använder sig av hushållsavdraget är seniorer. Wickström påminner att en höjning av hushållsavdraget skulle även gynna de kvinnodominerade serviceyrkena.

-Coronakrisen har påverkat allas vår vardag. Vi tillbringar mer tid hemma vilket resulterar till att investeringarna i hemmen ökar. Hushållsavdraget är ett gott exempel på en avdragsform som bidrar till skatteintäkter. Hushållsavdraget är speciellt viktig med tanke på de små- och medelstora företagen. Deras verksamhetsförutsättningar skulle stärkas genom ett höjt hushållsavdrag, säger Wickström.

Adlercreutz: Vasslåtter ger ett renare Östersjön men också ekonomiska möjligheter

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz besökte idag John Nurminens Stiftelses Vassprojekt i Långvik i Kyrkslätt. Vassprojektets syfte är att befrämja bruket av slåtter av vassbeståndet längsmed kusterna och på så sätt bidra till att minska på näringsämnen som redan hamnat i Östersjön. Adlercreutz gläds över att allt fler metoder för att förbättra Östersjöns tillstånd utvecklas och drivs framåt.

Läs föregående artikel

Psykisk ohälsa är inte samma sak som depression

I takt med att vårdköerna ökar, sjukskrivningar ökar och coronapandemin sätter sina spår i den mentala hälsan hos unga synar både SFP:s vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids framtidsutsikterna. Den psykiska ohälsan har kallats Finlands dyraste folksjukdom. Hur oroliga ska vi vara?

Läs följande artikel