Wickström: Lokala avtalen ska ses som en möjlighet

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att möjliggörandet av lokala avtal inte ska slopas som ett verktyg att höja sysselsättningen. Enligt Wickström är det viktigt att man inom regeringen fortsätter att fundera på lösningar för hur man kunde skapa fler arbetsmöjligheter.

-Det är bra att regeringen kom med konkreta sysselsättningsåtgärder i samband med regeringens budgetria förra veckan. Det är dock viktigt att vi inser det faktum att sysselsättningsgraden blir sämre och vi kommer att vara i behov av fler åtgärder för att höja sysselsättningen, säger Wickström.

Wickström hoppas att man inom regeringen kunde ta en diskussion om hur man kunde skapa fungerande strukturer för lokala avtal. Wickström poängterar viktigten att se till att konkurrenskraften på arbetsmarknaden stärks genom ansvarsfulla reformer.  

-Lokala avtal är något vi inom SFP har flaggat för en längre tid eftersom de är nyckeln till fler jobb. Arbetsmarknaderna ser annorlunda ut än tidigare så det borde vara en självklarhet att gamla och styva strukturer ses över, säger Wickström.

-Lokala avtalen baserar sig på förhandlingar. De inverkar på att minska antalet uppsägningar och sänker tröskeln för att anställa, hävdar Wickström.

 

SFP sammanträder till partidag i Vanda idag (26.9.2020). 

Bergqvist: tre konkreta förslag för att vård på svenska ska bli bättre

I sitt tal på SFP: s partidag den 26.9 lyfte SFP: s viceordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist fram att det behövs resurser, fakta och struktur för att få en fungerande vård på svenska.

Läs föregående artikel

Adlercreutz vill ha en jämlik, sporrande inkomstrelaterad dagpenning

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz föreslår att man i samband med en utveckling av den inkomstrelaterade dagpenningen utvidgar den till att gälla alla arbetslösa.

Läs följande artikel