Wickström: Skatterna på arbete måste sänkas – mer pengar ska lämna i handen efter arbete

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas på en bredare samhällsdebatt om Finlands skattepolitik inför kommande riksdagsval. Beskattningen av arbete måste lättas, menar Wickström.

– Vårt nuvarande system är inte tillräckligt bra för att uppmuntra människor till att arbeta. Inkomstskatten borde sänkas när Finlands ekonomiska situation förbättras. Den genomsnittliga medelinkomsttagaren, en grupp som till stor del stödjer hela vårt välfärdssystem, beskattas alldeles för hårt. En alltför hög skattesats är oproportionerlig, menar Henrik Wickström.

– Vår beskattnings branta progression återspeglas i marginalskattesatsen. Den högsta marginalskatten, som för närvarande ligger på nära 60 procent, är en av de högsta i Europa. Det försvagar incitamenten för varje arbetstagare att utvecklas och avancera i sin karriär – och det är oroväckande, säger Wickström.

OECD har uppmanat Finland att sänka skatten på arbete, påminner Wickström. Han menar att budskapet måste tas på allvar eftersom höga skatter inte lockar till sig nya investeringar och talanger, vilka Finland desperat är i behov av.

– Vi har en stor arbetskraftsbrist i Finland. Vi borde göra det mer attraktivt att arbeta och därmed locka nya talanger till Finland. Samtidigt skulle det öka viljan att investera i Finland och leda till nya arbetsplatser. Vi måste också arbeta för att avlägsna flitfällorna i vårt stödsystem så att det alltid lönar sig att jobba, avslutar Wickström.

SFP i Österbotten samlade till kommunparlament

SFP i Österbotten samlas till kommunparlament på lördagen. Kommunparlamentet ordnas som en kryssning till Umeå och över hundra deltagare är på plats för att träffas och diskutera politik och aktuella ärenden. Temat för kommunparlamentet är hållbar omställning och vi kommer under dagen få ta del av paneldiskussioner kring temat.

Läs föregående artikel

Blomqvist-Valtonen och Cederlöf: Nedskärningarna i HUS servicenätverk annulleras

HUS sammanslutningens styrelse behandlade idag tjänstemannaledningens förslag till sparåtgärder vars syfte är att få HUS ekonomi för år 2023 i balans. I förslaget ingick flera olika åtgärder, bland annat en nedläggning av den jourande ortopedin vid Borgå och Lojo sjukhus. Också en omorganisering av Raseborgs sjukhus och nedläggning av ungdomspsykiatriska undersökningsavdelningen i Helsingfors ingick i förslaget. 

Läs följande artikel