Vi behöver en skattepolitik som ger vanliga löntagare mera i handen. Vi är övertygade om att hushåll med större disponibla inkomster stimulerar ekonomin och ger en mer mångsidig serviceproduktion. Vi anser att det är rätt att sänka skatten på arbete, bara det sker på ett socialt rättvist sätt.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »