Blomqvist-Valtonen och Cederlöf: Nedskärningarna i HUS servicenätverk annulleras

HUS sammanslutningens styrelse behandlade idag tjänstemannaledningens förslag till sparåtgärder vars syfte är att få HUS ekonomi för år 2023 i balans. I förslaget ingick flera olika åtgärder, bland annat en nedläggning av den jourande ortopedin vid Borgå och Lojo sjukhus. Också en omorganisering av Raseborgs sjukhus och nedläggning av ungdomspsykiatriska undersökningsavdelningen i Helsingfors ingick i förslaget. 

Styrelsen beslöt enhälligt till följd av ett motförslag att slopa nedskärningarna i servicenätverket. SFP:s styrelsemedlemmar Elin Blomqvist-Valtonen från Östra Nyland och Karin Cederlöf från Västra Nyland har motsatt sig nedskärningar i servicenätverket ända sedan den ursprungliga “slaktlistan” presenterades. Båda är lättade att kampen nu för tillfället är över.

Efter långa och tunga underhandlingar är jag lättad över att styrelsen nu enhälligt gav en kraftig signal åt beredningen att ekonomin måste balanseras, men inte genom nedskärningar i servicenätet, säger Blomqvist-Valtonen

 – Vårt arbete har burit frukt och det gör mig glad. Det enda rätta var att slopa nedskärningarna, de skulle ha haft ödesdigra följder för flera av våra sjukhus, säger Cederlöf. 

En nedläggning av de ortopediska jourerna i Lojo och Borgå skulle ha haft omfattande konsekvenser. De ortopediska jourerna är viktiga eftersom de står för kirurgisk vård efter bilolyckor och andra stora trauman och har operationsberedskap dygnet runt.
Att skära ner av ens delar av jourverksamheten i Borgå eller Lojo sjukhus skulle betyda början på slutet för våra regionala sjukhus. Vi ska utveckla, inte avveckla. Nu är det dags att ge trygghet och arbetsro åt vår personal som gör ett fantastiskt jobb för att trygga patientsäkerheten, säger Blomqvist-Valtonen

Också omorganiseringarna i Raseborgs sjukhus annulleras i och med styrelsens beslut.
– Omorganiseringen skulle i praktiken ha betytt en överföring av avdelningen och jouren från HUS till Västra Nylands välfärdsområde. En överföring hade i det här skedet varit förhastad. Vi måste också se till att dygnet runt-jouren och laboratoriet i Raseborg tryggas också framöver, säger Cederlöf.

Cederlöf och Blomqvist-Valtonen är lättade över att den ungdomspsykiatriska undersökningsavdelningen undgick nedskärningar. Det skulle vara förödande att rikta nedskärningar i mot den ungdomspsykiatriska avdelningen i Helsingfors, då mentalvårdstjänster nu behövs mer än någonsin. 

Övriga sparåtgärder, såsom inbesparingar på ICT-kostnader och belöningssystem för personalen, godkändes av styrelsen. Styrelsen beslöt att en helhetsbedömning av hela HUS servicenätverk och tillhörande konsekvensbedömningar ska presenteras år 2023. 

HUS måste göra upp en budget som strävar till nollresultat för år 2023. Ännu måste HUS hitta åtgärder på dryga 13 miljoner för att få sin budget i balans. Det slutliga beslutet om HUS budget kommer att fattas 14.12 på HUS sammanslutnings stämma.

SFP har två representanter i HUS-sammanslutningens styrelse, Elin Blomqvist-Valtonen som representerar Östra Nylands välfärdsområde och Karin Cederlöf som representerar Västra Nylands välfärdsområde. 

Tilläggsinformation:
Elin Blomqvist-Valtonen
0407753040
elin@elinblomqvist.fi

Karin Cederlöf
0504949780
karin@karincederlof.fi 

Wickström: Skatterna på arbete måste sänkas – mer pengar ska lämna i handen efter arbete

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas på en bredare samhällsdebatt om Finlands skattepolitik inför kommande riksdagsval. Beskattningen av arbete måste lättas, menar Wickström.

Läs föregående artikel

Wickström: Närsjukhusens service räddade i Borgå, Lojo och Raseborg

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström glädjer sig över att HUS styrelse idag beslutat att slopa planerna på förändringar i servicen vid närsjukhusen under nästa år. I praktiken kommer ägarna, det vill säga de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad, att bli tvungna att diskutera en ökning av HUS budgetram för att undvika nedskärningar.

Läs följande artikel