Politik A-Ö: Polisen

Polisens otillräckliga resurser har lett till en ohållbar situation som har tillåtits pågå för länge. Många brott förblir outredda på grund av resursbristen.
Medborgarnas rättssäkerhet måste tryggas. Det innebär bland annat att vi slår vakt om en tillräcklig resursering av rättsväsendet, polisen inkluderad.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Ollikainen: Svenskspråkiga unga ska ha samma möjlighet till information om brott

En ny webbplats, Ungdomar och brottslighet, har tagits fram i samarbete med polisen och inrikesministeriet. Syftet med webbplatsen är att främja att brotten mot barn och unga i åldern 12–18 år avslöjas för polisen samt att försöka förbättra deras ställning som brottsoffer och trygga deras rätt till hjälp. Webbplatsen är riktad särskilt till barn och unga och ger svar och rådgivning i frågor som berör brott. Hemsidan finns tillgänglig enbart på finska.