Politik A-Ö: Polisen

Polisens otillräckliga resurser har lett till en ohållbar situation som har tillåtits pågå för länge. Många brott förblir outredda på grund av resursbristen.
Medborgarnas rättssäkerhet måste tryggas. Det innebär bland annat att vi slår vakt om en tillräcklig resursering av rättsväsendet, polisen inkluderad.