Andreas Elfving

Specialmedarbetare för Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz

029 516 0851
andreas.elfving@gov.fi