Anna Abrahamsson

Specialmedarbetare för Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson och specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp

0295 330 245
anna.abrahamsson@gov.fi