Christel Liljeström

Riksdagssekreterare. Sköter om Besök, inbjudningar, allmän förvaltning, ekonomi för svenska riksdagsgruppens del.

09-432 3252, 050-3082460
christel.liljestrom@riksdagen.fi