Frida Sigfrids

Riksdagsassistent för Riksdagsledamöterna Mikko Ollikainen och Anna-Maja Henriksson

09 432 4146
frida.sigfrids@riksdagen.fi