Jenny Sandberg

Koordinator för välfärdsområdet, Egentliga Finland

040 650 8191
jenny.sandberg@sfp.fi