Oscar Byman

Specialmedarbetare, för justitieminister Henriksson, med ansvar för kommunikation och medierelationer.

029 516 1176
oscar.byman@gov.fi