Rosanna Blomster

Specialmedarbetare för Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist

0295 330 337
rosanna.blomster@gov.fi