Motion 43 – Lagen om hyra för lägenheter bör ändras

Beslut

Partidagen beslöt att partiets representanter jobbar för 

  • att information om att man kan komma överens om betalningsdagen i hyresavtalet med hyresvärden sprids speciellt till dem som för betalning av sin hyra är beroende av förmåner som betalas efter början av månaden.

Behandling

Lagen om hyra för lägenheter bör ändras

I lagen om hyra för lägenheter, Ci 414§34, står att hyran skall erläggas den andra i månaden. Detta är en omöjlighet för mindre bemedlade. Personer som har varit kommunalt anställd får sin pension den tredje i månaden. Folkpensionsanstalten betalar ut bostadsstödet den fjärde i månaden. Personer som ej har sparkapital utan är helt beroende av arbetspensionen och bostadsstödet tvingas bryta mot lagen.
Lagen om betalning av hyra för bostadslägenhet är stiftad av riksdagen. Men utformningen av den visar att riksdagsledamöterna ej har begrepp om verkligheten för många pensionärer och mindre bemedlade som lever från hand till mun.

Kristet Samhällsansvar i Finland r.f. föreslår 

  • att SFP arbetar för att ändra lagen om hyresbetalning 

Madeleine Wessman           Lars-Erik Östman
ordförande                             sekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

I lagen om hyra av bostadslägenhet (34§) sägs att hyra i pengar skall betalas senast den andra dagen efter hyresbetalningsperiodens början. Momentet fortsätter dock enligt följande: ”om inte något annat har avtalats om betalningstiden”. 

Samma information finns t.ex. på Vuokraturvas (en gemensam service för hyresgäster, hyresvärdar och fastighetsägare) hemsidor: hyran skall enligt lag betalas på den andra vardagen i hyresperioden, d.v.s. i kalendermånaden. Hyresgästen och hyresvärden kan dock bestämma att betalningen sker på en annan dag.

Vuokraturvas medlemmar har kommit överens om något som kallas för god hyressed. Syftet med god hyressed är att bidra till att skapa ett problemfritt och fungerande hyresförhållande, ge råd i hur det kontinuerligt sköts och hur det avslutas på vederbörligt sätt. Att visa hänsyn till hyresgästens möjligheter att betala hyran hör till dylikt.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att partiets representanter jobbar för 

  • att information om att man kan komma överens om betalningsdagen i hyresavtalet med hyresvärden sprids speciellt till dem som för betalning av sin hyra är beroende av förmåner som betalas efter början av månaden.