Motion 46 – Utvidgat hushållsavdrag

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att utvidga rätten till hushållsavdrag till att gälla föräldrars köp av vård- och omsorgstjänster till sina vuxna barn med funktionsnedsättning.

Behandling

Utvidgat hushållsavdrag

Hushållsavdraget har kontinuerligt utvidgats under de år vi har haft denna möjlighet i Finland. I dag är det möjligt att beviljas hushållsavdrag i beskattningen om man köper t.ex. vård- och omsorgstjänster till släktingar i rätt uppåtstigande led. Det betyder att man kan köpa service åt sina föräldrar eller svärföräldrar.

Vuxna personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa kan ävenledes ha behov av extra assistans för deltagande i olika aktiviteter som de inte har tillgång till på ett serviceboende eller i eget hem. Den förnyade handikappservicelagen har gett utökade möjligheter till personlig assistans, men detta gäller ändå inte alla. Om hushållsavdraget utvidgas så att även föräldrar kan köpa tjänster åt sina vuxna barn med speciella behov skulle den ojämlikhet som nu finns i systemet undanröjas.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiet verkar för:

  • att utvidga rätten till hushållsavdrag till att gälla föräldrars köp av vård- och omsorgstjänster till sina vuxna barn med funktionsnedsättning.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Carola Sundqvist                   Agneta Udd-Saarela
Förbundsordförande            Generalsekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Hushållsavdraget har på många sätt visat sig vara ett bra system i Finland. Det har minskat den s.k. gråa marknaden, det har skapat nya företag och arbetsplatser och det har gett staten mera inkomster m.m. Motionären har rätt i att hushållsavdraget har utvecklats i takt med att man fått erfarenhet av systemet och det är också bra att fortsätta så. SFP har i samband med olika justeringar av hushållsavdraget också drivit att föräldrar till vuxna barn skulle kunna använda sig av hushållsavdraget i samband med köp av tjänster. Hittills har vi inte lyckats med detta. Motionärens förslag om att utvidga hushållsavdraget är ett steg i rätt riktning och stämmer överens med SFP:s linje i frågan.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att utvidga rätten till hushållsavdrag till att gälla föräldrars köp av vård- och omsorgstjänster till sina vuxna barn med funktionsnedsättning.