Motion 52 – Begränsa användningen av energidrycker

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP genom sina förtroendevalda verkar för att livsmedelsverkets Eviras rekommendationer om märkning av produkter med hög koffeinhalt genom förordningen om förpackningsföreskrifter skall göras bindande.

Behandling

Begränsa användningen av energidrycker

På Ungdomens Kyrkodagar 2010 diskuterades problematiken kring energidrycker. Då ungdomar själva ser energidryckerna som ett problem är det dags att agera för att få användningen av dem begränsad. Energidrycker hör inte hemma i skola, på fritids eller egentligen alls i ungdomarnas liv.

Innehållet i en energidryck varierar, men i stort sett kan man säga att de farliga är uppbyggda av två viktiga ingredienser, koffein och taurin. (Vissa innehåller även AZO-färger).

När det gäller koffeinet i energidrycker är detta ofta kemiskt, gjort av Guarana, en lian som kommer från Sydamerika, eller från colabusken. Nu kanske inte koffeinet är det största problemet, om man har åldern inne för att dricka koffeindrycker och håller mängden på en acceptabel nivå. Men som 10-11 åring är det på tok för tidigt att börja dricka koffein och då inte minst i den nivå som en energidryck innehåller.

Syntetiskt koffein används främst i mediciner, men nu även i vissa billigare energidrycker.

Syntetiskt koffein är billigt att framställa och priset på drycken kan hållas på en nivå så även barn med dålig ekonomi lockas att köpa. Konstgjort koffein känner inte vår kropp igen, eftersom vi inte varit i kontakt med detta tidigare och våra organ inte lärt sig att bryta ner det.

Trots att producenterna säger att det är ”naturidentiskt” stör det flera av kroppens funktioner på samma sätt som andra kemiska tillsatser. De delar av koffeinet som inte vår kropp kan

brytas ner, stör bl.a. vår celldelning med följd att kroppen tar energi från immunförsvaret för att stöta bort de felaktiga cellerna.

Guaranakoffeinetanses bedöva hungerskänslorna och gör att man i stället dricker en burk till i stället för att äta. Detta koffein används ofta i bantningssyfte.

Colabönskoffein kommer från en buske i Sydamerika och är ett mycket starkt koffein. Vi luras ofta med att produkten bara innehåller 60-80 mg koffein, men om den är gjord av colabönskoffein är detta mycket starkare än kaffebönskoffein och anses vara lika beroendeframkallande som alkohol och nikotin. Personer under 15 år bör inte dricka drycker med colabönskoffein.

Taurinär en aminosyra som kroppen själv producerar, vi människor har mycket sällan brist på ämnet utan får istället lätt överskott om vi dricker produkter som innehåller ämnet. 0,4% taurin, som i de flesta fall en energidryck innehåller, är 10 gånger mer än en normal dagsdos på 120-130 mg.

Energidrycker innehåller ofta 4000 mg taurin per liter, en burk på 2,5 dl innehåller då 1000 mg.

Det finns inte mängdrekommendationer för taurin i Sverige . För energidrycker som bland annat innehåller taurin, koffein och kolhydrat har Livsmedelsverket uttryckt att dryckerna inte är lämpliga som törstsläckare, som vätskeersättning vid fysisk ansträngning, samt att de inte bör kombineras med alkohol.

Taurin reglerar blodets PH-värde och minskar proteinnedbrytningen. Detta leder till ökad muskeltillväxt. Under hög fysisk ansträngning, utsöndrar kroppen serotonin, en signalsubstans som bl.a. ger oss välbefinnande och gör oss lugna. Taurin begränsar utsöndringen av seretonin viket leder till ökad aggression, påverkar det centrala nervsystemet negativt och gör att kroppen inte känner av trötthet och kan därmed arbeta på en högre nivå under en längre tid.

Man har genom vetenskapliga undersökningar upptäckt att rätt taurinnivå i kroppen:

* Justerar blodets PH-värde.

* Gynnar blodcirkolationen.

* Gynnar kolesterolsänkande processer i kroppen.

* Stabiliserar funktionerna hos nerv och hjärncellerna.

* Gynnar levercellernas regenererande processer.

* Gynnar proteinnedbrytning i kroppen.

* Gynnar kreatintransporten.

* Påverkar vårt blodsocker.

* Påverkar hjärtats rytm.

Men vid överskott påverkas flera av dessa funktioner negativt. Främst då hjärtat och vårt blodsocker. Efter ett par burkar energidryck kan taurinhalten vara så hög att blodsockret sjunket till en farlig nivå. (kallas Hypoglykemi)

Energidrycker anses till och med ha orsakat dödsfall

Med hänvisning till ovanstående önskar undertecknad att SFP arbetar för

  • Att arbeta för attförbjuda användningen av energidrycker i offentliga sammanhang
  • Att arbeta för att begränsa användningen av energidrycker genom att lagstifta om åldersgräns för dessa

Thérèse Meriheinä
Lovisa

 

Partistyrelsens utlåtande:

Från det att de lanserades har energidrycker varit ifrågasatta, och på grund av detta finns det få livsmedel som har blivit så utredda som energidrycker. Energidrycker, och olika ingredienser i energidrycker, har utretts av vetenskapliga experter i enskilda länder liksom av EFSAs (den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens) experter i flera omgångar. Ingen av dessa utvärderingar har påvisat att energidrycker är hälsofarliga vid måttlig konsumtion. Dock kan påpekas att överkonsumtion eller extremkonsumtion av livsmedel och substanser – även av något så oskyldigt som vatten – kan ge ohälsa.

Koffein

Skribenten är orolig för hur olika ingredienser i energidryckerna påverkar unga användare. En burk energidryck, 250 milliliter, med en koffeinhalt på 320 milligram per liter, motsvarar i koffeinmängd ungefär en vanlig kopp bryggkaffe (1,5 dl). Det förekommer även energidrycker med betydligt högre koffeinhalter. Koffein stimulerar andning och hjärtverksamhet. Dessutom är koffein vätskedrivande. Om man får i sig för mycket koffein kan man till exempel drabbas av sömnproblem, huvudvärk, ångest och oro, yrsel och hjärtklappning.Stora mängder koffein kan ge illamående, kräkningar och diarré.

Glukuronolakton

Glukuronolakton bildas när de kolhydrater, glukos eller stärkelse vi får i oss via maten bryts ner i kroppen. Glukuronolakton finns även naturligt i många vanliga livsmedel i små mängder. Enligt EFSAs utvärdering medför inte den mängd glukuronolakton man får i sig via energidrycker hälsofara.

Taurin

Taurin är en aminosyra som förekommer naturligt i livsmedel från djurriket. Taurin bildas även i människokroppen. EFSA har utvärderat taurin och kommit fram till att de mängder som ingår i energidrycker inte medför hälsofara Taurin förekommer i alla livsmedel från djurvärlden, men inte i grönsaker och frukter. En kost där fisk- och köttprodukter ingick innehöll 120-130 mg taurin per dagsintag. En lakto-ovo-vegetarisk kost innehöll 17 mg taurin per dagsintag och en vegankost inget taurin alls. Energidrycker innehåller ofta 4000 mg taurin per liter, en burk på 2,5 dl innehåller då 1000 mg taurin. Det finns inga känsliga grupper definierade för Taurin.  EFSA har utvärderat taurin och kommit fram till att de mängder som ingår i energidrycker inte medför hälsofara

Guarana

Guarana är en växt som härstammar från Brasilien och som urbefolkningen i årtusenden använt som naturmedicin. Växten förknippas med många positiva effekter, såsom höjd prestation, förbränning av fett, förebyggande av sjukdomar, stimulerad hjärnverksamhet och förhöjd potens. De kortvariga effekterna som guarana medför bygger vanligen på växtens höga koffein- och tanninhalt. Guaranaextrakt innehåller 3,5-5 % koffein. Vilken inverkan de övriga ingredienserna har är man inte säker på. De guaranahaltiga produkternas inverkan skiljer sig inte från andra koffeinhaltiga produkters. På andra inverkningar som förknippats med guarana har inte fåtts några vetenskapliga bevis. Bieffekterna som hänför sig till guarana är de samma som för övriga koffeinhaltiga produkter.

Unga och energidrycker

Livsmedelssäkerhetsverket Evira deltog i ett projekt där barns och ungdomars exponering för koffein i de nordiska länderna bedömdes. I riskvärderingen noterades redan vid små koffeinmängder skadliga effekter såsom ökad koffeintolerans, abstinenssymptom, ångest och spänningstillstånd.

Enligt publicerade undersökningar orsakar en cirka 15 mg daglig dos av koffein hos en ung person som väger 50 kg i allmänhet inga skadeverkningar, men redan vid doser över 50 mg kan koffeintoleransen öka. Ökad tolerans är ett tecken på koffeinberoende, som utvecklas vid regelbundet intag. Ångest och spänningstillstånd noteras vid dagsdoser över 125 mg. Hos personer med lägre kroppsvikt uppkommer skadeverkningar vid mindre koffeinmängder. Det verkar också finnas individuella skillnader i känsligheten för koffeinets skadeverkningar.

Av en kopp kaffe (0,2 l) får man i sig cirka 100 mg koffein, en burk energidryck (0,33 l) ger cirka 105 mg och en flaska coladryck (0,5 l) cirka 65 mg. Hos vuxna som använder koffeinhaltiga produkter kan redan en mycket liten mängd koffein (cirka 85 g koffein hos en person som väger 60 kg) orsaka sömnstörningar. Även hos barn kan koffein orsaka sömnstörningar, men det har inte gjorts några omfattande studier av detta. Koffeinet stimulerar det centrala nervsystemet och gör det därför svårare att somna, det försämrar sömnens kvalitet och förkortar nattsömnen.

Beträffande finländska ungdomar kom uppgifterna om konsumtionen av koffeinhaltiga drycker från projektet om förebyggande av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar (STRIP-projektet). Uppgifter om konsumtionen hade samlats in bland 14–15-åriga ungdomar under åren 2004–2006. Ungefär hälften av ungdomarnas familjer hade under hela den undersökta tidsperioden, ända från tidig barndom, fått individuell rådgivning om näring och levnadssätt.

Ungdomarnas viktigaste koffeinkällor var coladrycker och kaffe. Från vardera fick de cirka 37 % av det dagliga koffeinintaget. Från te fick ungdomarna 21 % och från energidrycker 5 % av det dagliga koffeinintaget. Av ungdomarna var det dock bara cirka 5 % som dagligen drack kaffe och coladrycker i sådana mängder att ökad koffeintolerans kan förekomma (koffein över 50 mg). Då man räknar ihop ungdomarnas koffeinintag från kaffe, cola- och energidrycker, choklad och andra källor, blir den verkliga exponeringen sannolikt betydligt större.

För att begränsa ungdomars intag av koffein borde man minska åtgången av alla de vanligaste källorna, vilka är kaffe, cola-drycker, choklad och energidrycker. Ett steg på vägen är att inte erbjuda dessa varor i skolorna ur automater, vilket redan förverkligats i betydande omfattning. I hemmet har i sin tur föräldrarnas levnadsvanor kanske den relevantaste inverkan på matvanorna. I handels- och industriministeriets förordning om förpackningsföreskrifter regleras märkningar bl.a. på produkter som innehåller koffein. Dessutom har livsmedelsverket gett ytterligare rekommendationer för märkning av produkter med hög koffeinhalt, eftersom de inte ansett att förordningens föreskrifter är tillräckliga.

Partistyrelsen föreslår för partidagen

  • att SFP genom sina förtroendevalda verkar för att livsmedelsverkets Eviras rekommendationer om märkning av produkter med hög koffeinhalt genom förordningen om förpackningsföreskrifter skall göras bindande.