Motion 41 – Skippa pressbastun!

Beslut

Partidagen beslöt

  • att en traditionell träff med partiledningen, press och inbjudna gäster arrangeras inför partidagen

Behandling

Det finns alltid oskrivna regler och traditioner inom alla organisationer. Och SFP är inget undantag. Under partidagen, som ordnas varje år, är det tradition att SFP bjuder in representanter från pressen till ett gemensamt möte som är mera informellt, den så kallade pressbastun. Förutom media deltar partiets ledning, där vissa personer är självskrivna som partiordförande och partisekreteraren.

Svensk Ungdom reagerar negativt på det här. Är det verkligen nödvändigt att hålla fast i den här traditionen? SU anser att det inte ger rätt signal till medlemmarna, och vi reagerar också på att det varierar vem som anses höra till partiledningen. Är det arbetsutskottets medlemmar, presidiet, svenska riksdagsgruppens presidie? Någonting som gör att det hela känns omodernt är att man utövar bastubadandet traditionellt sett enligt kön. Är då chefredaktörerna för de finlandssvenska tidningarna i de flesta fall män, kan en kvinna inte i samma utsträckning knyta kontakter och få fram sin syn när det är dags för pressbastu.

Svensk Ungdom ser det positiva med att ordna en träff med pressens representanter, knyta kontakter och sköta dem, men hur det genomförs och vem som deltar borde förnyas och förtydligas.

Därför anser Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet ska arbeta för:

  • att pressbastun slopas som tradition under partidagen

Partistyrelsens utlåtande

Partibastun är en lång tradition vars syfte är att partiledningen under fria former kan umgås och diskutera med pressens representanter kvällen inför partidagen. Motionären undrar om det är nödvändigt att hålla fast vid denna tradition. Nödvändigt är det säkert inte, men det innebär inte att pressbastun borde läggas ner för det. Det finns några viktiga saker vi måste beakta när vi besluter om pressbastuns vara eller inte vara.

Pressbastun är inte ett officiellt partievenemang som partidagen, partistyrelsen eller arbetsutskottet besluter om. Det är partiets ordförande som bjuder till pressbastu, inte partiet. Partiets ordförande måste själv kunna besluta när, var och hur man träffar gäster och representanter för pressen. I egenskap av värd för tillställningen är det också partiordförande som avgör från år till år vem som bjuds.

Pressens representanter är inbjudna gäster, men de förväntas också rapportera från partidagen. Både SFP och pressen vinner på att pressens representanter är så väl insatta i de frågor och ärenden som kommer att behandlas under partidagen. Pressbastun är ett bra tillfälle för pressens representanter att diskutera viktiga och intressanta frågor med partiets ledning.

Partiets ordförande kan besluta att ordna den traditionella pressbastun under andra former, men det är i så fall ett beslut som fattas av ordförande själv.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att motionen inte föranleder åtgärder