Motion 12 – En kommun bör ha fungerande förbindelser

Beslut

Partidagenkonstaterade:

  • att motionen anses besvarad med denna utredning.

 

Behandling

En kommun bör ha fungerande förbindelser

Just nu pågår en aktiv diskussion om kommunstrukturerna i vårt land. Många kommuner står inför fakta att de enligt den kommande kommunstrukturlagen, bör gå samman med en eller flera kommuner.

För Pargas del ligger en samgång med Kimitoön som det mest sannolika alternativet.

Tyvärr har dessa två kommuner ingen direkt ”kontaktyta” med varandra, vilket man kunde avhjälpa med att äntligen förverkliga den, sedan 1970-talet, omtalade Karunavägen.

Diskussionen om den här vägen har, under ca.40 år, gått het i många olika situationer, men att man aldrig kommit till skott med att inleda förverkligande av denna, har många olika förklaringar. I början var det markägarna, över vilkas ägor den nya vägen skulle dras, som högljutt motsatte sig byggandet av denna. Dessutom skulle vägen vara ett led i förverkligandet av ett kärnkraftverk på Lemlaxön och ett sådant ville Pargasborna inte ha inpå knuten.

De senaste tiotal åren är det pengarna som styrt beslutet att inte förverkliga vägen.

Nu då vi står inför en sannolik kommunfusion Pargas – Kimitoön, så är det dags att ta upp diskussionen om förverkligandet av en ny trafikled mellan de två ”kommundelarna”. Detta är inte den enda orsaken varför Karunavägen behövs!

Denna trafikled skulle förenkla logistiken, fungera som en säkerhetsutväg, ifall det skulle hända någon katastrof i Pargas eller att något skulle hända på den enda trafikled som nu finns till Pargas.

Storindustrin, och även de lite mindre industrierna i Pargas, har redan i flera år påtalat att en ny trafikled till/från Pargas behövs. Om det idag skulle hända något med en av de tre broar som ligger på sträckan St. Karins – Pargas, då sitter Pargasborna i en ”fälla”.

Jovisst, man kan ta sig ut till skärgården och därifrån antingen till Gustavs eller till Åland, men detta fordrar någon form av sjötransportmedel och för industrin skulle det vara katastrof.

Allting talar för en ny förbindelse mellan Pargas och Kimitoön. Via den kan man spara både tid och pengar för såväl den vanliga kommuninvånaren, som för de anställda i kommunen/kommunerna. Samtidigt kunde man också få ett naturligt pendlingsområde.

Med hänvisning till ovanstående anser jag

  • att SFP i riksdag och regering bör verka för atti snabb takt börja utreda möjligheten att förverkliga den i många år omtalade Karunavägen mellan Pargas och Kimitoön.

Monica Hedström-Järvinen
SFP i Pargas

 

Partifullmäktiges svar

Motionären är ute i ett angeläget ärende. Fungerande förbindelser är en förutsättning för att kunna leva i skärgården och särskilt vid en eventuell sammanslagning av kommunerna Pargas och Kimitoön skulle det vara motiverat att det skulle finnas en fast väg mellan orterna. Den senaste utredningen kring Karunavägen gjordes år 1984 och vägen har också funnits med i Egentliga Finlands Förbunds landskapsplan sen dess som reservering.

I samband med att förbundet nu uppdaterar planen så kommer man i samarbete med Kimito kommun, Pargas kommun och Egentliga Finlands NTM-central att göra en ny utredning. Utredningen kommer att påbörjas under våren och utgöra grunden för beslut kring en eventuell fortsatt reservering. Således har beslut redan fattats och arbetet påbörjats med den utredning motionären önskar.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att motionen anses besvarad med denna utredning.