Motion 49 – Lokalavdelningarnas medlemsavgifter

Beslut

Partidagen beslöt

  • att lokalavdelningarna uppmanas se över sin medlemsavgift för att försäkra att avdelningen har en tryggad ekonomi.

Behandling

Lokalavdelningarnas medlemsavgifter

Vi har många äldre personer som medlemmar i våra lokalavdelningar. De har länge understött SFP och vi skulle kunna underlätta byråkratin för de äldsta genom att göra medlemsavgiften för dem som fyllt 80 år frivillig. Vi föreslår därför att partidagen måtte fatta beslut om att uppmana lokalavdelningarna

att göra medlemsavgiften frivillig för personer som fyllt 80 år.

 

Helge Olenius                                           Björn Fant
SFP i Östra Helsingfors                             SFP i Östra Helsingfors

 

Partifullmäktiges svar

Partiets lokalavdelningar är egna juridiska föreningar, vilket betyder att lokalavdelningarna på sina årsmöten fastslår medlemsavgiften för följande verksamhetsår. Lokalavdelningarna kan alltså själva avgöra ifall de vill göra medlemsavgiften frivillig för personer som fyllt 80 år. Redan nu finns det lokalavdelningar som ger exempelvis familjerabatt och pensionärsrabatt.

Flera lokalavdelningar kunde se över sina medlemsavgifter, både gällnade en fördelning i olika betalningsklasser, men också gällande en höjning av medlemsavgiften. Många lokalavdelningar har idag en mycket låg avgift vilket gör att kassan blir skral efter medlemsavgiften till partiet och kretsen.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att lokalavdelningarna uppmanas se över sin medlemsavgift för att försäkra att avdelningen har en tryggad ekonomi.