Motion 50 – Bibehåll så många lokalavdelningar som möjligt

Beslut

Motion 50 – Bibehåll så många lokalavdelningar som möjligt

Motion51 – En eloge för lokalavdelningarna

Partidagen beslöt

  • att partiet försöker trygga att partiets medlemsföreningar framöver även har verksamhetsförutsättningar
  • att partiet under de kommande verksamhetsåren arbetar för att ännu vidare förstärka och stöda medlemsföreningarna
  • att partiet centralt inte verkar för att minska antalet lokalavdelningar

Behandling

Bibehåll så många lokalavdelningar som möjligt

I början på 1980-talet under Pär Stenbäcks ledning, utgick från partiet ett påbud, att verksamheten borde utvidgas och nya lokalavdelningar grundas. Då bildades det i Borgå landskommun sex lokalavdelningar och i Borgå stad fyra avdelningar.

Intresset var stort och medlemsantalet steg kraftigt. Föreningarna ordnade utfärder bl.a. till kärnkraftverket i Lovisa och oljeraffinaderiet i Sköldvik. Vid sammankomsterna på Seurahovi var det fullsatt.

Antalet fullmäktigeledamöter, nämndemedlemmar och övriga förtroendevalda var högt. Det höga antalet förtroendevalda gjorde att kontakten mellan dem och invånarna i kommunen fungerade bra.

Då kommunerna sammanslogs minskade de förtroendevalda drastiskt. Det blev endast ett fullmäktige och många nämnder slopades. Det blev allt vanligare, att man till nämnderna valde endast fullmäktigemedlemmar vilket minskade de förtroendevalda ytterligare.

Maktkoncentrationen gjorde att intresset för politik minskade och många lokalavdelningar upphörde. Antalet inom nuvarande Borgå har minskat från tio till fem. I en liten lokalavdelning får medlemmarna lättare sin röst hörd.

Därför föreslår vi

  • att SFP arbetar för att bibehålla så många lokalavdelningar som möjligt
  • att SFP arbetar för att leva upp till sin nygamla slogan: Nära dig.

Lars-Johan Nyholm
Borgå

 

Partifullmäktiges svar på motionerna 50 & 51

Svenska folkpartiet i Finland rp är beroende av sina medlemsföreningar. Enligt gällande stadgar har partiet endast föreningar som medlemmar. Personmedlemmarna finns i medlemsföreningarna, det vill säga i partiets lokalavdelningar och specialföreningar.

Idag har partiet 138 lokalavdelningar registrerade i det officiella föreningsregistret hos Patent-och registerstyrelsen, samt 12 specialföreningar. Tyvärr är det ett faktum att alla dessa föreningar inte är aktiva och levande, utan några är så kallade sovande avdelningar. Några har sovit en lång törnrosa-sömn, medan andra endast tar en kort tupplur.

Dagens samhälle sätter stora krav på föreningsverksamheten i Finland, då allt färre vill aktivera sig inom föreningar och sätta tid på ex styrelseuppdrag. Föreningarna kämpar idag om de aktivas dyrbara tid tillsammans med många fler aktörer än för 20-30 år sedan. Detta har även satt sina spår bland partiets lokalavdelningar. I några kommuner har kunnat konstateras att man hellre har en stark lokalavdelning än flera haltande avdelningar, och därmed sammanslagit avdelningar.

Lokalavdelningarna är partiets hörnsten och en mycket viktig resurs för att nå ut till våra väljare och medlemmar. Lokalavdelningar är även den största pulsådern då det kommer till att göra kampanjarbete inför val.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att partiet försöker trygga att partiets medlemsföreningar framöver även har verksamhetsförutsättningar
  • att partiet under de kommande verksamhetsåren arbetar för att ännu vidare förstärka och stöda medlemsföreningarna
  • att partiet centralt inte verkar för att minska antalet lokalavdelningar