Motion 51 – En eloge för lokalavdelningarna

Beslut

Partidagen beslöt

  • att partiet försöker trygga att partiets medlemsföreningar framöver även har verksamhetsförutsättningar
  • att partiet under de kommande verksamhetsåren arbetar för att ännu vidare förstärka och stöda medlemsföreningarna
  • att partiet centralt inte verkar för att minska antalet lokalavdelningar

Behandling

En eloge för lokalavdelningarna

Undertecknad önskar att SFP arbetar för bevarandet av LA inom partiet. Genom LA är tröskeln lägre för väljarna att ta kontakt. LA är ”NÄRA DIG” och ” LIVET ÄR LOKALT”, LA ger styrka åt partiet! På landsbygden vill väljarna veta att LA bryr sig om lokala ärenden.

Vi önskar:

  • att SFP bevarar kutymen med lokalavdelningar
  • att SFP också i fortsättningen ger stöd till LA vid behov
  • att SFP lyfter fram LA:s betydelse som inkörsport till medlemskap

Annette Forsblom
ordf. SFP i Östra Borgå lk r.f.

Partifullmäktiges svar på motionerna 50 & 51

Svenska folkpartiet i Finland rp är beroende av sina medlemsföreningar. Enligt gällande stadgar har partiet endast föreningar som medlemmar. Personmedlemmarna finns i medlemsföreningarna, det vill säga i partiets lokalavdelningar och specialföreningar.

Idag har partiet 138 lokalavdelningar registrerade i det officiella föreningsregistret hos Patent-och registerstyrelsen, samt 12 specialföreningar. Tyvärr är det ett faktum att alla dessa föreningar inte är aktiva och levande, utan några är så kallade sovande avdelningar. Några har sovit en lång törnrosa-sömn, medan andra endast tar en kort tupplur.

Dagens samhälle sätter stora krav på föreningsverksamheten i Finland, då allt färre vill aktivera sig inom föreningar och sätta tid på ex styrelseuppdrag. Föreningarna kämpar idag om de aktivas dyrbara tid tillsammans med många fler aktörer än för 20-30 år sedan. Detta har även satt sina spår bland partiets lokalavdelningar. I några kommuner har kunnat konstateras att man hellre har en stark lokalavdelning än flera haltande avdelningar, och därmed sammanslagit avdelningar.

Lokalavdelningarna är partiets hörnsten och en mycket viktig resurs för att nå ut till våra väljare och medlemmar. Lokalavdelningar är även den största pulsådern då det kommer till att göra kampanjarbete inför val.

Partifullmäktige föreslår för partidagen

  • att partiet försöker trygga att partiets medlemsföreningar framöver även har verksamhetsförutsättningar
  • att partiet under de kommande verksamhetsåren arbetar för att ännu vidare förstärka och stöda medlemsföreningarna
  • att partiet centralt inte verkar för att minska antalet lokalavdelningar