Motion 15 – FPA ersättning för specialistläkar / sjukhusbesök från stugan

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna redogörelse.

Behandling

I Finland finns det mycket sommarstugor, cirka 600.000 st, som används av cirka 2,4 miljoner finländare. Mången vill bo allt längre tider ute på stugan. Enligt Jord- och skogsbruksministeriets färska undersökning, Barometern av mars 2016, bor finländaren nu 79 dygn om året på stugan. cirka 60.000 finländare distansarbetar redan nu i olika repriser från stugan och siffran stiger. Barometern ger vid handen att utrustningsnivån är bättre än förr, och många stugor lämpar sig för året runt bruk med nätkoppling. Enligt Barometern stöder 3/5 av stugägarna att man kunde vara invånare i två kommuner samtidigt. Då skulle även skatterna fördelas jämnare mellan kommunerna.
Eftersom det ännu är en väg att vandra förrän detta blir verklighet, kunde man börja med att bevilja den enskilda patienten rätt till reseersättning t/r för specialistläkar-/ sjukhusbesök från två olika adresser, gällande också hyreslägenhet och hyresstuga.

Därför yrkar vi på att Sfp verkar för

  • att man kunde vara invånare i två kommuner samtidigt, med jämnare skattefördelning som följd.
  • att den enskilda patienten kunde få FPA-rätt till reseersättning t/r för specialistläkar-/ sjukhusbesök, från två olika adresser, gällande också hyreslägenhet och hyresstuga, å det snaraste.
  • att den enskilda patienten kunde få rätt till valbar egen transport tur/retur, gällande speciellt de inhumana långa (tidsmässigt) skärgårdsresorna som man nu tvingar människorna att samåka med långa krångliga uppsamlingsheat och väntetider för patienten.

Catherine Sid och John-Eric Sid,

Partifullmäktiges svar

När våra vanor förändras behöver samhället se över dess funktioner fungerar i en ny verklighet. Vi har traditionellt alltid ansett oss bo på ett ställe, eventuellt med fritidsbostad eller bostäder på annat håll, som inte kunnat jämföras med den egentliga bostaden. Precis som motionärerna lyfter fram så spenderar en stor del finländare mycket mera tid på sommarstugan idag än vad fallet var tidigare. Frågan om man därför ska kunna skriva sig i två kommuner kommer därför upp till diskussion med jämna mellanrum. Även om tanken är intressant, så uppkommer givetvis en mängd frågor som behöver lösas ifall man går in för ett sådant system. På vilket sätt ska skatterna fördelas mellan kommunerna? Ska man kunna vara skriven i flera än två kommuner ifall man har flera fritidshus? Vilka krav på fritidshuset ställs för att man ska kunna anses bo där? Man kan även med fog konstatera att byråkratin i Finland redan nu är stor. Ett system som motionärerna förespråkar skulle medföra ytterligare arbete både för tjänstemän och den enskilda medborgaren.

Även om sommarstugor används av 2,4 miljoner finländare som motionärerna påpekar så innebär det att över hälften av landets befolkning inte gör det. Problemen med att ge en del finländare möjlighet att få ersättning från olika adresser, medan andra som inte har tillgång till fritidsboende inte ges den möjligheten är uppenbar. Vårt samhälle bör vara så rättvist som möjligt, och det finns uppenbara problem med ett system som gynnar dem som har fritidsboende.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen anses besvarad med denna redogörelse.