Motion 12 – Bevara SFP logon och nyckelpigan en längre period och återför det gula i reklam.

Beslut

Partidagen beslöt att motionen anses besvarad med denna utredning. Motionen föranleder inga åtgärder.

Behandling

Logotypen är den mest synliga komponenten i vårt partis visuella identitet, jämte den grafiska profil som håller samman allt material. Ofta är känslan bakom ett logotypbyte ungefär densamma som när man vill uppdatera sin webbplats – man börjar själv vara lite less; ungefär samtidigt som marknaden först tagit den till sig. Det tar lång tid att vänja marknaden med en ny logotyp. Ibland väldigt lång tid. Och det är svårare att arbeta in den nu eftersom det finns många fler kanaler att kommunicera igenom och man sköljs över med betydligt mer information idag än förut. Och det blir bara värre. Vid jippon och torg samlas en brokig skara SFP:are då alla har olika färger, ingen enhetlig linje.

Lokalavdelningarna och medlemmarna har pengar liggande i ’gammalt’ material. Partiets nya logotyp och profil tilltalar kanske inte samma målgrupp. Man riskerar att den befintliga målgruppen tappar känslan för partiet, samtidigt som startsträckan är lång för att hitta nya. Den gula färgen i annonser och material var ett bra blickfång, det gul/röda SFP. Det kostar mer än man tror. Priset för en ny logotyp stavas inte bara kostnad-för-designer. En ny logotyp kostar också bakom kulisserna. Nya skyltar, nya tält, nya rockar, nya förpackningar, nytt reklammaterial, nya brevpapper. Webbsidorna behöver uppdateras, annonser måste ändras. Och alla medlemmar ska informeras.

Det tar fokus från arbete som är viktigare. Det är ingen quick fix. Och som man säger: don’t fix it if it ain’t broken. Man underskattar svårigheten att nå ut med information om förändringen och varför den genomförs. Även om du skickar ut information, tro inte för ett ögonblick att alla är informerade. Partiet riskerar att tappa externa länkar. Logotypbyte innebär utbytta bildfiler på partiets webbplats, och risk för döda länkar. Partiet måste se till att göra redirects på allt som länkar till subdomäner eller filer. Bytet kan slå fel. Det kanske visar sig att medlemmarna trots att du försökt försäkra dig om motsatsen inte gillar den nya logotypen. Du märker
att det får en negativ inverkan.

SFP i Mellersta Vanda föreslår:

  • att SFP inte byter logotyp, utan bevarar logon en längre period.
  • att bara partidagen kan godkänna ett logobyte.
  • att SFP fortfarande bör ha den gula färgen med i reklam och material.

SFP i Mellersta Vanda

 

Partifullmäktiges svar:

Partiets nuvarande logotyp lanserades på partidagen 2012, efter en längre process som inkluderade hela partifältet. Den ursprungliga beställningen var en tidlös logotyp som inte behöver bytas ut i första taget. Den nuvarande logon har tjänat partiet mycket väl och det finns inga planer alls på att byta ut den. Då SFP:s nuvarande logo utformades gjordes en längre turné på partifältet, där medlemmar och aktivister tillfrågades om hurdan logo de vill att partiet ska ha. Stödet för nyckelpigan var överväldigande vilket noterades i den fortsatta beredningen. Ifall partiet i framtiden anser sig behöva en ny logo rekommenderar partistyrelsen en lika bred förankring.

Att kräva att partidagen tar ställning till logon kan förlänga processen, och tidigare erfarenheter visar att en bred förankring på fältet är möjlig utan ett sådant krav. SFP:s gula färg finns kvar i partiets grafiska manual.
I partiets centrala material har den däremot i praktiken inte använts sedan långt innan logotypen byttes, med undantag för kommunalvalskampanjen 2012. Motionärerna räknar helt riktigt upp de kostnader och svårigheter som förknippas med att byta grafisk profil. Dessa gäller givetvis även om partiet nu skulle gå in för att förnya den grafisk profil med mera gul färg. Den existerande grafiska profilen har framgångsrikt använts i de mycket goda val vi gjort sedan 2012. Det är alltså lätt att hålla med om att sådant som inte är sönder inte heller behöver repareras.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen är besvarad med denna utredning.